Machtiging voor standplaats op kermis

Om een kermisattractie of een vestiging in kermisgastronomie uit te baten op een openbare kermis, moet u als kermisuitbater een kermisstandplaats aanvragen bij het lokaal bestuur.

Voorwaarden

U moet de volgende documenten bezitten:

 • een registratie in de KBO die een kermisactiviteit toelaat (NACE-codes 93.211 Exploitatie van kermisattracties en 56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening)
 • een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • een bewijs van inschrijving bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) met vermelding van het kentekennummer van zijn kermisattractie of kermisvestiging of van het voertuig dat de kermisattractie of de kermisvestiging vervoert
 • voor de attracties met niet-menselijke aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiches na montage), het bewijs van periodieke controles en onderhoud
 • voor attracties met speeltoestellen: een risicoanalyse, een inspectieschema, een onderhoudsschema
 • voor de vestigingen van kermisgastronomie: de vereiste gezondheidsdocumenten volgens de reglementaire voorwaarden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
 • mogelijke overige bewijsstukken en regelgevingen: 
  • de verplichtingen van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) waaraan elektrische installaties moeten voldoen 
  • de bewijsstukken nodig voor het hebben en gebruiken van gasflessen en brandblusapparaten
  • de vergunningen nodig voor het verkopen of schenken van alcoholische dranken

Procedure

U vraagt uw kermisstandplaats aan bij het lokaal bestuur volgens de bepalingen die zijn opgenomen in het gemeentelijk kermisreglement.

Er zijn twee types van kermisstandplaatsen:

 • standplaatsen met abonnement;
 • standplaatsen die toegewezen worden voor de duur van de kermis.

Het abonnement is de algemene regel. Een abonnement wordt u toegewezen als u 3 jaar na elkaar een standplaats in de abonnementszone hebt ingenomen. Een abonnement is 5 jaar geldig en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.

Een standplaats wordt toegekend via proces-verbaal na publicatie van een vacature, controle van de voorwaarden en een vergelijking van de kandidaturen volgens deze criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging
 • de technische specificaties
 • de aantrekkingskracht en veiligheid van de attractie of van de vestiging
 • de ervaring en de deskundigheid van de uitbater en van de aangestelde verantwoordelijken van het personeel
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat

Wat meebrengen

De documenten opgesomd bij de voorwaarden.

Kostprijs

U betaalt voor de gebruikte elektriciteit:

 • 10 euro per dag voor lichte attracties (zoals schietkraam en eendjesvissen);
 • 15 euro per dag voor grotere verbruikers (zoals kindermolen, scooters en koelwagens).

Wanneer een organiserende kermisvereniging voor het kermisevenement betaalt voor gebruik van de elektriciteitsvoorziening dan wordt een eventuele bijdrage onderling met de vereniging afgesproken.

Regelgeving

Externe links

Contact

Contact

Milieu & Economie

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
economie@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00