Machtiging plaatsen constructies ter hoogte van het openbaar domein

Er dient een machtiging aangevraagd te worden voor het uitvoeren van werken ter hoogte van het openbaar domein. Het gaat bijvoorbeeld over het plaatsen van een afspanning of een haag.

Voorwaarden

De constructies dienen op voldoende afstand van het openbaar domein geplaatst worden. Hierbij worden rooilijnplannen (indien beschikbaar) en de Atlas der Buurtwegen in acht genomen.

Procedure

  • het aanvraagformulier (zie downloads) wordt ingevuld bezorgd aan de dienst Stedenbouw;
  • er wordt ter plaatse nagegaan hoe de voorgenomen handeling zich verhoudt ten opzichte van het openbaar domein, op basis van het rooilijnplan (indien beschikbaar) of de Atlas der Buurtwegen;
  • op basis van deze toestand wordt bepaald op welke afstand van het openbaar domein de handeling uitgevoerd kan worden;
  • het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing. De aanvrager wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Wat meebrengen

  • aanvraagformulier machtiging;
  • eventueel plannen, foto’s.

Regelgeving

Decreet lokaal bestuur 2018.

Voor wie

Inwoners van de gemeente.

Contact

Contact

Stedenbouw

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00