Machtiging individueel bezoldigd personenvervoer

De machtiging is voor een tijdelijke vervanging van een voertuig van een taxidienst of verhuurdienst en de machtiging voor een standplaatstaxi.

Uitbaters van taxidiensten of verhuurders van voertuigen kunnen de toestemming krijgen voor een tijdelijke vervanging van een taxivoertuig of een verhuurvoertuig met bestuurder.

Om een taxidienst te kunnen exploiteren als standplaatstaxi moet de exploitant bijkomend een machtiging aanvragen in elke gemeente waar hij gebruik wenst te maken van de openbare taxistandplaatsen.

Voorwaarden

Een vergund voertuig kan tijdelijk vervangen worden wanneer het niet langer dienst kan doen door:

 • een ongeval;
 • een ernstig technisch defect;
 • brand;
 • diefstal.

De uitbater mag een vervangingsvoertuig inzetten op voorwaarde dat dit ingeschreven is bij de gemeente. Het vervangingsvoertuig mag maximaal voor een periode van drie maanden gebruikt worden.

Procedure

 • U vult een aanvraagformulier tot machtiging van vervanging van een taxi- of verhuurvoertuig in. Dit formulier is te verkrijgen bij de gemeente.
 • De gemeentelijke administratieve dienst reikt binnen de twee werkdagen de vervangingskaart uit. Na afloop van de toegestane termijn van drie maanden moet de exploitant binnen twee werkdagen de vervangingskaart weer inleveren.
 • De machtiging moet aangevraagd worden in elke gemeente waar men gebruik wenst te maken van de openbare taxistandplaatsen.

Wat meebrengen

Volgende bewijsstukken voegt u bij het aanvraagformulier toe:

 • Bij een ongeval, ernstig technisch defect of brand: het attest van de garage waar het te vervangen voertuig zich bevindt met vermelding van de schade
 • Bij diefstal: het attest van diefstal dat door de politie werd afgeleverd.
  Een bewijs, afgeleverd door een erkende verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat het vervangingsvoertuig verzekerd is als verhuurvoertuig of taxi.

Bij taxivoertuigen voegt u volgende bijkomende bewijsstukken toe:

 • Een bewijs dat het voertuig is uitgerust met een wettelijke taxameter en printer.
 • Eén originele print van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport.
 • Een kopie van het testrapport van de taxameter.

Kostprijs

Deze machtigingen zijn gratis.

Regelgeving

 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
 • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)

Voor wie

Uitbaters van taxidiensten of verhuurders van voertuigen die al over een vergunning beschikken.

Contact

Contact

Milieu

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
milieu@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00