Lokale Adviescommissie (LAC) over nutsvoorzieningen

De netbeheerder (Fluvius) of waterleverancier die een verbruiker met een betalingsachterstand wil afsluiten, moet voorafgaandelijk advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente.

De LAC bestaat uit een maatschappelijk werker sociale dienst en een vertegenwoordiger van de netbeheerder of van de waterleverancier.

Voorwaarden

De netbeheerder moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker af te sluiten van elektriciteit en/of aardgas.

 • als de schuld die de verbruiker bij de netbeheerder opbouwde groter is dan 500 euro voor elektriciteit of aardgas, of 1 000 euro voor elektriciteit en aardgas;
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de meter voor de plaatsing, inschakeling en controle van een digitale meter, de opname van de meterstanden, of de plaatsing van een autonome stroombegrenzer;
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de meter om de stroombegrenzer te kunnen uitschakelen;
 • als de verbruiker een afbetalingsplan weigert of niet naleeft;
 • als het leveringscontract werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en de verbruiker geen leveringscontract met een andere energieleverancier heeft gesloten.

De waterleverancier moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker (van water voor huishoudelijk gebruik) af te sluiten:

 • als de verbruiker:
  • binnen de 6 maanden nadat een debietbegrenzer is geplaatst nog geen afbetalingsplan heeft opgestart voor de openstaande schulden
  • zijn afbetalingsplan niet nakomt
  • niet betaalt voor het waterverbruik na de plaatsing van de begrenzing
 • als de waterleverancier geen toegang krijgt tot de ruimte van de watermeter om de aansluiting of die watermeter te controleren;
 • als de verbruiker weigert om de procedures te volgen voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering.

Ook de verbruiker kan de LAC een verzoek sturen om heraangesloten te worden. Dan kan alleen als de reden voor afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een verzoek tot heraansluiting toch heeft geweigerd.

Procedure

 • de maatschappelijk werker sociale dienst doet een huisbezoek bij de verbruiker om deze uit te nodigen voor de LAC;
 • op de LAC-vergadering wordt de situatie besproken. De verbruiker heeft het recht om gehoord te worden op de vergadering. In onderling overleg kan er dan een haalbaar afbetaalplan tot stand komen en een eventuele afsluiting vermeden worden. Op de vergadering nemen de leden van de LAC een beslissing;
 • de verbruiker en de netbeheerder/waterleverancier krijgen een brief waarin staat wat de LAC beslist heeft (afsluiting, plaatsing budgetmeter, opmaak afbetalingsplan).

Kostprijs

De bemiddeling door de LAC en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis voor de verbruiker.
Kosten voor afsluiting of heraansluiting zijn altijd voor de klant.

Uitzonderingen

In deze gevallen kan de netbeheerder de verbruiker afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC:

 • als de woning niet bewoond is;
 • als de verbruiker fraude heeft gepleegd en niet toelaat dat de situatie wordt rechtgezet;
 • als de toestand onveilig is (gevaar voor brand, elektrocutie, …);
 • als de verbruiker verhuisd is en zijn verhuis niet goed geregeld heeft.

In deze gevallen kan de waterleverancier de verbruiker afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC:

 • als de woning niet bewoond is;
 • als de verbruiker of eigenaar fraude heeft gepleegd;
 • zodra en zolang als er gevaar is voor de volksgezondheid (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar);
 • als de verbruiker geen keuring, inventarisatie, controle of onderhoud toelaat van het huishoudelijk leidingnet (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar);
 • als bij keuring blijkt dat het huishoudelijke leidingnet niet volgens de regels is (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar).

Regelgeving

 • Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
 • Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
 • Energiedecreet 8 mei 2009 (decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid).

Voor wie

Voor elke inwoner van de gemeente die een betalingsachterstal heeft bij de netbeheerder en/of de waterleverancier.

Contact

Contact

Sociale dienstverlening

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be
Website
http://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00