Lokale Adviescommissie (LAC) over nutsvoorzieningen

De netbeheerder (Fluvius) of waterleverancier die een verbruiker met een betalingsachterstand wil afsluiten, moet voorafgaandelijk advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente.

De LAC bestaat uit een maatschappelijk werker sociale dienst en een vertegenwoordiger van de netbeheerder of van de waterleverancier.

Voorwaarden

De netbeheerder moet de LAC toestemming vragen om de verbruiker af te sluiten van elektriciteit en / of gas.

 • als de verbruiker een afbetalingsplan weigert of niet naleeft;
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de meter of budgetmeter voor plaatsing, inschakeling, controle van de meter of opname van de meterstand;
 • als de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de budgetmeter om de stroombegrenzer te kunnen uitschakelen;
 • als het leveringscontract werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en de verbruiker geen leveringscontract met een andere energieleverancier heeft gesloten.

De waterleverancier moet de LAC toestemming vragen om de verbruiker (van water voor huishoudelijk gebruik) af te sluiten:

 • als de verbruiker weigert om met de waterleverancier een regeling uit te werken voor de betaling van openstaande facturen of de regeling niet nakomt;
 • als de waterleverancier geen toegang krijgt tot de ruimte van de watermeter om de aansluiting of die watermeter te controleren;
 • als de verbruiker weigert om de procedures te volgen voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering.

Ook de verbruiker kan de LAC een verzoek sturen om heraangesloten te worden. Dan kan alleen als de reden voor afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een verzoek tot heraansluiting toch heeft geweigerd.

Procedure

 • de maatschappelijk werker sociale dienst doet een huisbezoek bij de verbruiker om deze uit te nodigen voor de LAC;
 • op de LAC-vergadering wordt de situatie besproken. De verbruiker heeft het recht om gehoord te worden op de vergadering. In onderling overleg kan er dan een haalbaar afbetaalplan tot stand komen en een eventuele afsluiting vermeden worden. Op de vergadering nemen de leden van de LAC een beslissing;
 • de verbruiker en de netbeheerder/waterleverancier krijgen een brief waarin staat wat de LAC beslist heeft (afsluiting, plaatsing budgetmeter, opmaak afbetalingsplan).

Kostprijs

De bemiddeling door de LAC en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis voor de verbruiker.
Kosten voor afsluiting of heraansluiting zijn altijd voor de klant.

Regelgeving

 • Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
 • Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
 • Energiedecreet 8 mei 2009 (decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid).

Voor wie

Voor elke inwoner van de gemeente die een betalingsachterstal heeft bij de netbeheerder en/of de waterleverancier.

Contact

Openingsuren

Vandaag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00