Lokaal woonoverleg

Het Lokaal woonoverleg is het overleg tussen de lokale woonactoren onder verantwoordelijkheid van de gemeente, voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het lokaal woonbeleid.

Voorwaarden

Onderwerpen die op een lokaal woonoverleg moeten worden besproken zijn ondermeer:

 • geplande sociale woonprojecten;
 • een lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen;
 • een lokaal toewijzingsreglement voor bescheiden huurwoningen;
 • gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen;
 • de lokale woonbehoeften en de lijsten van de kandidaat-huurders voor een sociale of bescheiden huurwoning in de gemeente;
 • kerncijfers over de woningmarkt;
 • kerncijfers over de kwaliteit van het woningpatrimonium;
 • kerncijfers over Vlaamse, provinciale en gemeentelijke woonpremies.

Procedure

Elke gemeente organiseert ten minste tweemaal per jaar een lokaal woonoverleg waarop ze de lokale woonactoren, de lokale welzijnsorganisaties en het agentschap Wonen Vlaanderen uitnodigt. De gemeente maakt een verslag op van het lokaal woonoverleg en bezorgt het verslag aan de leden en aan Wonen-Vlaanderen.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018

Voor wie

De volgende organisaties nemen deel aan het overleg:

 • lokaal bestuur (afgevaardigden college, bijzonder comité)
 • dienst stedenbouw
 • Hartje Hageland
 • dienst wonen provincie Vlaams-Brabant
 • Wonen Vlaanderen
 • Sociale Huisvestingsmaatschappij
 • sociaal verhuurkantoor

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 65
info@hartjehageland.be
Website
https://www.hartjehageland.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00