Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is. Het geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

De vergaderingen van de LOK zijn niet opengesteld voor publiek.