Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Het lokaal opvanginitiatief (LOI) biedt materiële opvang aan verzoekers om internationale bescherming, die worden toegewezen door Fedasil. LOI's zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat de verzoeker zelf kan instaan voor de dagelijkse basisbehoeften.
De maatschappelijk werker begeleidt de verzoekers met alle vragen die ze hebben rond gezondheid, wonen, werken, Nederlands leren, vrije tijd, kinderen.

Voorwaarden

Enkel verzoekers waarvan de procedure nog niet ontvankelijk is verklaard én die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven en alleen in een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Procedure

In principe verblijft u als verzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kunt u doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). U bent niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als verzoeker kunt u zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de asielprocedure afgelopen is, dan moet u het LOI verlaten, ongeacht of u in België mag blijven of het land moet verlaten.

Voor wie

Zie voorwaarden.

Contact