Leefloon

U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

Nationaliteit

U bent ofwel Belg ofwel:

 • staatloos;
 • een erkende vluchteling;
 • EU-burger of familielid dat hem begeleidt of zich bij hem voegt met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden;
 • als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven.

Leeftijd

U bent ofwel minstens 18 jaar oud ofwel:

 • jonger dan 18 jaar en ontvoogd door het huwelijk;
 • zwanger;
 • met kinderen ten laste.

Verblijfplaats

U verblijft gewoonlijk en permanent in België.

Inkomsten

U hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon. In het laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij.

Werkbereidheid

U bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid.

Andere sociale uitkeringen

Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Indien u recht hebt op een andere sociale uitkering moet u deze eerst aanvragen (bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, pensioen, tegemoetkoming aan personen met een handicap, een ziekteuitkering).

Procedure

U maakt een afspraak met de sociale dienst van het OCMW. De sociale dienst zal een sociaal en financieel onderzoek doen en nagaan of u aan de voorwaarden voldoet. Binnen de 30 dagen wordt er een beslissing genomen.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart;
 • huurovereenkomst;
 • laatste inkomstenbewijzen van alles gezinsleden;
 • rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden (ook van de spaarrekening);
 • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (zoals huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie);
 • een overzicht van eventuele schulden.

Kostprijs

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.
Categorie 1: Samenwonende809,42 euro per maand
Categorie 2: Alleenstaande1.214,13 euro per maand
Categorie 3: Samenwonende met gezinslast1.640,83 euro per maand

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Contact

Contact

Sociale dienstverlening

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be
Website
http://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00