Leefloon

U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

Nationaliteit

U bent ofwel Belg ofwel:

 • staatloos;
 • een erkende vluchteling;
 • EU-burger of familielid dat hem begeleidt of zich bij hem voegt met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden;
 • als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven.

Leeftijd

U bent ofwel minstens 18 jaar oud ofwel:

 • jonger dan 18 jaar en ontvoogd door het huwelijk;
 • zwanger;
 • met kinderen ten laste.

Verblijfplaats

U verblijft gewoonlijk en permanent in België.

Inkomsten

U hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon. In het laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij.

Werkbereidheid

U bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid.

Andere sociale uitkeringen

Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Indien u recht hebt op een andere sociale uitkering moet u deze eerst aanvragen (bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, pensioen, tegemoetkoming aan personen met een handicap, een ziekteuitkering).

Procedure

U maakt een afspraak met de sociale dienst van het OCMW. De sociale dienst zal een sociaal en financieel onderzoek doen en nagaan of u aan de voorwaarden voldoet. Binnen de 30 dagen wordt er een beslissing genomen.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart;
 • huurovereenkomst;
 • laatste inkomstenbewijzen van alles gezinsleden;
 • rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden (ook van de spaarrekening);
 • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (zoals huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie);
 • een overzicht van eventuele schulden.

Kostprijs

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Op 01/09/2021 zijn volgende bedragen geldend:

Categorie 1: Samenwonende

682,99 euro per maand

8.195,85 euro per jaar

Categorie 2: Alleenstaande1.024,49 euro per maand12.293,82 euro per jaar
Categorie 3: Samenwonende met gezinslast1.384,54 euro per maand16.614,44 euro per jaar

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Contact

Contact

Sociale dienstverlening

Nu enkel op afspraak
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be
Website
http://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00