Landbouwraad (meer info)

De landbouwraad heeft tot doel:

  • de verbetering, het behoud en het herstel van de agrarische waarden in de fusiegemeente Tielt-Winge;
  • adviezen betreffende praktijken aangaande agrarische onderwerpen geven vanuit een gefundeerd agrarisch-analytisch standpunt;
  • kennis nemen van alle initiatieven die landbouw aanbelangen.

Voor wie

De landbouwraad is als volgt samengesteld:

  • vertegenwoordigers van de bij de gemeente geregistreerde landbouwers, fruittelers, tuinbouw en sierteelt, in hoofd- en bijberoep, bij voorkeur evenwichtig verspreid over de verschillende agrarische sectoren en deelgemeenten overeenkomstig hun aandeel binnen de geregistreerde landbouwers en fruittelers. Het aantal vertegenwoordigers is beperkt tot maximaal 20 % van het totaal aantal geregistreerde, waarvan de eerste 18 aanwezigen stemrecht hebben;
  • vertegenwoordigers die beroepsmatig een grote affiniteit vertonen met de agrarische sector;
  • één afgevaardigde van elke politieke fractie, zetelend in de gemeenteraad;
  • de schepen van landbouw;
  • een ambtenaar.

Contact

Contact

Milieu

Nu enkel op afspraak
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
milieu@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00