Kopie van een archiefdocument

U kunt van een archiefdocument een kopie aanvragen.

Voorwaarden

Het kopiëren of maken van de reproductie beschadigt de documenten niet.

Procedure

Deze aanvraag wordt beoordeeld door de algemeen directeur of de daartoe gemachtigde ambtenaar. 

Zij kunnen het recht om te fotokopiëren verbieden om volgende redenen:

  • reserverings- of conserveringsoverwegingen;
  • strijdigheid met bestaande regelgeving;
  • onredelijkheid van de aanvraag.

Enkel de algemeen directeur of de daartoe gemachtigd ambtenaar mag de fotokopieën maken. 

De documenten mogen wel gefotografeerd worden, maar zonder gebruik van een flits. Het gebruik van een statief is toegelaten indien dit geen schade toebrengt aan de stukken of het meubilair.

Alle reproducties zijn bestemd voor eigen gebruik en mogen niet verspreid worden. Voor het maken van reproducties van plannen en ander auteursrechtelijk beschermd werk moet u, zolang de bescherming geldt, de toelating hebben van de architect, auteur of hun nabestaanden. Dit geldt ook voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk op  websites, in publicaties of op tentoonstellingen.

Als u een volledige reproductie maakt van een register of dossier moet u de toelating vragen aan de algemeen directeur.

De onderzoeker die schade toebrengt aan de documenten, is verplicht die te vergoeden door betaling van de restauratiekosten.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart;
  • desgevallend (in geval van een auteursrechtelijk beschermd werk) de toelating van de architect, auteur of hun nabestaanden.

Kostprijs

Het tarief, zoals bepaald in het retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken.

Uitzonderingen

U kunt geen kopieën aanvragen van documenten die auteursrechtelijk beschermd of niet openbaar zijn.

Regelgeving

  • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
  • Bestuursdecreet van 7 december 2018
  • Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken voor 2020 tot en met 2025 van 21 november 2019

Voor wie

Iedereen.

Contact

Contact

Onthaal

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
secretariaat@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Contact

Secretariaat

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
secretariaat@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00