Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Meensel

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Meensel bestaat reeds lang. Als we het opschrift op het vaandel mogen geloven zelfs al van 1560. Aangezien het huidige gildeboek pas van 1803 dateert, kunnen we daaruit niet precies achterhalen wanneer de gilde werd opgericht.

In het gildeboek vinden we wel de vermelding dat de gilde in 1717 een reglement verkreeg van de hoofdgilde in Leuven, maar dat er 100 jaar daarvoor blijkbaar al een ”schutterhuyse” bestond in het dorp. In 1956 vierde onze vereniging trouwens haar 400-jarig bestaan.

Na de Tweede Wereldoorlog werd er binnen de gilde met een dansgroep gestart, die tussen 1955 en 1960 heel wat succes wist te oogsten in binnen- en buitenland. Eén van de hoogtepunten waren waarschijnlijk wel de optredens tijdens de Wereldtentoonstelling te Brussel in 1958-1959. Later ontstond zo ook het jaarlijkse Lentebal van onze vereniging, dat echter na de 50ste editie (in 2017) ophield te bestaan.
Ook waren er enige tijd enkele vendeliers verbonden aan de gilde.

De gilde nam deel aan heel wat Brabantse Gildefeesten. Eén van de belangrijkste was waarschijnlijk wel het Gildefeest van 4 en 5 oktober 1969 in Huizingen, toen het vorstenpaar Boudewijn en Fabiola de gilden met een bezoek vereerden.

In 1975 werd er in de gilde een nieuwe vrijetijdsbesteding gelanceerd: schietingen op liggende en staande wip. Tegenwoordig doen een twintigtal van de aangesloten leden mee aan deze schietingen, waaraan ook andere Hagelandse gilden deelnemen. Onze gilde neemt eveneens jaarlijks deel aan het Brabants Gildefeest, de Vlaamse Gildedag en het Nationaal Koningschieten, en om de 3 jaar aan het Europees Koningschieten.

In de recente geschiedenis wist onze gilde de Brabantse Gildefeesten van 2008, 2012, 2017 en 2018 naar ons dorp te halen, en sinds 2011 organiseert ze opnieuw een jaarlijkse gildekoningschieting (21 juli). Met onze activiteiten willen we het immaterieel cultureel erfgoed van het gildewezen in stand houden.

Hebt u interesse in onze werking, neem dan zeker contact met ons op.

Adres

Secretaris

Davy Ickx

Binkomstraat 70 , 3391 Meensel-Kiezegem
davy.ickx@scarlet.be