Kindergemeenteraad (meer info)

De kindergemeenteraad in Tielt-Winge heeft als doel:

 • lagereschoolkinderen + leerlingen eerste graad middelbaar onderwijs betrekken bij en inspraak geven in het beleid door hen de kans te geven hun ideeën, wensen en opmerkingen kenbaar te maken;
 • streven naar een kindvriendelijk beleid;
 • kinderen van de gemeente vertrouwd maken met het functioneren van de democratie en de werking van het lokaal bestuur;
 • kinderen van de gemeente sociale vaardigheden bijbrengen, zoals overleggen, spreken in het openbaar, argumenteren, luisteren, respecteren van elkaars mening, samen oplossingen zoeken;
 • een band scheppen tussen het lokaal bestuur en de kinderen van de lagere scholen + eerste graad middelbaar en tussen de kinderen van de scholen onderling;
 • kinderen van de gemeente de kans geven om door te groeien naar de lokale jeugdraad.

Voorwaarden

 • De kinderen moeten in Tielt-Winge naar school gaan en worden afgevaardigd door hun school.
 • De kinderen mogen voor een periode van maximum twee jaar zetelen in de kindergemeenteraad.

Procedure

 • De raadszittingen gaan in principe vier keer per jaar door in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit gebeurt bij voorkeur in de maanden oktober (installatievergadering), januari, maart en mei. In bijzondere omstandigheden kan er, na overleg met de secretaris van de kindergemeenteraad, een bijkomende kindergemeenteraad worden gehouden.
 • De geïnteresseerde scholen ontvangen voor elke zitting een uitnodiging met de agenda van de komende vergadering, verzonden door de secretaris van de kindergemeenteraad.
 • Wanneer een kindergemeenteraadslid niet aanwezig kan zijn op de zitting, laat hij/zij zich verontschuldigen en kan er een andere leerling zijn/haar plaats innemen.
 • De raadszittingen zijn besloten en worden gebruikelijk gehouden op woensdagvoormiddag.

Regelgeving

CBS 7 januari 2020 - Kennisneming ontwerp huishoudelijk reglement kindergemeenteraad

Voor wie

Kinderen die in Tielt-Winge naar school gaan:
* in het vijfde of zesde leerjaar lager onderwijs
* eerste graad middelbaar onderwijs.Contact

Adres
Ralisweg 17 , 3390 Tielt-Winge Sporthal 't Solveld
Tel.
016 63 95 61
sport@tielt-winge.be
Website
tielt-winge.kwandoo.com

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00