Kappen van bomen

Onze gemeente is een groene gemeente met veel bos en solitaire bomen.

Wie bomen wil vellen, moet in de meeste gevallen een vergunning aanvragen. De wetgeving is redelijk complex. De procedure die u moet volgen hangt af van de plaats waar de bomen zich bevinden.

U kan enkel vergunningen of machtigingen aanvragen voor bomen die op een perceel staan waar u eigenaar van bent, volmacht voor gekregen heeft of beheerder van bent.

Voorwaarden

Kappen van bomen in bosverband

Ontbossing

Ontbossen is verboden in Vlaanderen, maar er zijn uitzonderingen met boscompensatie als voorwaarde. Wilt u ontbossen, vraag dan zeker préadvies aan ANB via AVES Vlaams-Brabant aves.vbr.anb@vlaanderen.be.

De aanvraag van een omgevingsvergunning voor het ontbossen moet ingediend worden via het omgevingsloket met toevoeging van een boscompensatievoorstel. Deze omgevingsvergunning kan ook nog aangevraagd worden op papier met de aanvraagformulieren onderaan deze pagina.

Kapping of dunning

Enkele bomen kappen in een bos waarbij het bos nog steeds een bos blijft moet aangevraagd worden via ANB met een kapmachtiging.

Kappen van bomen buiten bosverband

Zonder vergunning

Het vellen van hoogstammige bomen op voorwaarde dat aan al de volgende vereisten voldaan is:

 • ze maken geen deel uit van bos;
 • ze liggen in een woongebied in de ruime zin of in een industriegebied in de ruime zin;
 • ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter (7 meter in de Kaaskorf) rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen;
 • ze liggen niet op openbaar domein.

Burgemeestersbesluit

Het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester. Dit is enkele voor bomen die gelegen zijn buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied of waardevol agrarisch gebied en geen klein landschapselement (KLE) zijn.

Omgevingsvergunning voor het vellen van bomen

Voor alle bomen die geen KLE zijn en niet gelegen zijn in ruimtelijke kwetsbaar gebied of waardevol agrarisch gebied moet een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen worden ingediend via het omgevingsloket of op papier met de aanvraagformulieren onderaan deze pagina.

Omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen

In bepaalde gebieden zijn wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden of vergunningsplichtig. Hiervoor moet u een een omgevingsvergunning voorvegetatiewijzigingen aanvragen (de vroegere natuurvergunning) via het omgevingsloket of op papier met de aanvraagformulieren onderaan deze pagina.

Om wijzigingen uit te voeren aan KLE's of aan vegetatie in VEN -gebied moet er bij de omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen ook een aanvraag tot ontheffing van het verbod aangevraagd worden.

Een omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen is altijd nodig in groengebied, parkgebied, buffergebied, bosgebied, valleigebied, brongebied, waardevol agrarisch gebied of agraisch gebied met ecologisch belang of bijzondere waarde, natuurontwikkelingsgebied of Natura2000 gebied.

Vraag bij een omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen steeds préadvies aan ANB via AVES Vlaams-Brabant aves.vbr.anb@vlaanderen.be.

Er is een vrijstelling voor een omgevingsvergunning voor:

 • vegetatiewijzigingen op woonerven in agrarisch gebied binnen de 100 meter van de vergunde woning;
 • op woonerven in natuurgebied binnen de 50 meter van de vergunde woning. Hiervoor is dan nog steeds een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vellen van bomen) van toepassing.

Kostprijs

 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: ontbossen van 1000m² via een gewone procedure: 180€
 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: ontbossen van minder dan 1000m² via een vereenvoudigde procedure: 60€
 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: vellen van bomen via een vereenvoudigde procedure: 60€
 • Omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen: 60€
 • Een kapmachtiging en een burgemeestersbesluit zijn gratis.

Regelgeving

Contact

Contact

Stedenbouw

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00