Kampsubsidie

Erkende jeugdverenigingen van Tielt-Winge die een jeugdkamp organiseren kunnen hiervoor een subsidie krijgen.

Voorwaarden

Onder een jeugdkamp wordt verstaan:

 • een verblijf van minstens 5 dagen op verplaatsing;
 • een kamp waaraan leden en bestuursleden deelnemen;
 • een kamp waarbij activiteiten geprogrammeerd zijn en gedaan worden die binnen het jeugdwerk gesitueerd kunnen worden.

Procedure

 • de aanvraag dient ten minste drie maand na afloop van het kamp binnengebracht te worden op de jeugddienst;
 • de toelage wordt, na positief advies van de jeugdraad en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, op de rekening van het jeugdwerkinitiatief gestort vóór 31 december van het jaar waarin het kamp plaatsvond.

Wat meebrengen

 • aanvraagformulier (te verkrijgen op de jeugddienst);
 • deelnemerslijst met vermelding van naam en geboortedatum;
 • kopie van de huurovereenkomst;
 • kopie van de uitnodiging of brochure of document met beknopte vermelding van het programma.

Kostprijs

 • Voor kampen met 0 tot 70 deelnemers bedraagt de toelage € 650.
 • Voor kampen met 70 of meer deelnemers wordt € 900 toegekend.

Elk jeugdwerkinitiatief kan maximum 1 maal per jaar in aanmerking komen voor toelagen voor jeugdkampen.

Voor wie

Erkende jeugdverenigingen van de gemeente Tielt-Winge.

Contact

Contact

Sport & Jeugd

Nu gesloten
Adres
Ralisweg 17 , 3390 Tielt-Winge Sporthal 't Solveld
Tel.
016 63 95 61
sport@tielt-winge.be
Website
tielt-winge.kwandoo.com

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00