Kadervormingssubsidies

Jongeren die een vormingscursus volgen die relevant is in het kader van het jeugdwerk kunnen onder bepaalde voorwaarden het inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen via de gemeente.

Voorwaarden

 • Duurtijd minimum 4 uur bij eenmalige vorming.
 • Duurtijd minimum 8 uur en met minimum 2 uur per onderdeel bij vormingsreeks.
 • Georganiseerd door een organisatie die door de afdeling Jeugdwerk van de Vlaamse Gemeenschap erkend wordt als landelijk jeugdwerk.
 • Eventuele uitzonderingen kunnen na positief advies van de jeugdraad ook in aanmerking komen.

Procedure

 • Na het volgen van de cursus wordt het attest van deelname bezorgd aan de jeugddienst. Het attest wordt ingediend voor 15 november van het kalenderjaar. De attesten van cursussen gevolgd na 10 november worden het volgende kalenderjaar ingediend.
 • Iedereen kan maximum één aanvraag per kalenderjaar indienen. Wanneer een persoon zowel een cursus met attest als een cursus zonder attest heeft gevolgd, is de maximumtoelage van de cursus met attest van toepassing.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de tussenkomst op advies van de jeugddienst.
 • Wanneer er onvoldoende budget voorzien is, kan de jeugdraad adviseren om een aantal aanvragen in het volgende jaar te behandelen.
 • Jaarlijks wordt een overzicht van de gevolgde cursussen aan de jeugdraad bezorgd.

Wat meebrengen

Attest van deelname samen met de persoonlijke gegevens en bankrekeningnummer.

Kostprijs

 • Grabbelpas, Swappas en/of speelpleinwerking: jongeren die de cursus animator in het jeugdwerk of hoofdanimator in het jeugdwerk volgen, krijgen het inschrijvingsgeld voor twee derde terugbetaald op voorwaarde dat zij gedurende twee weken de grabbelpas, swap en/of speelpleinwerking begeleiden. 
 • Jongeren die niet in Tielt-Winge wonen, maar actief zijn binnen een erkend jeugdwerkinitiatief in Tielt-Winge en in hun eigen gemeente geheel of gedeeltelijk buiten de kadervormingsreglementering vallen, kunnen de resterende kosten voor subsidiëring indienen, met een twee derde terugbetaling van het cursusgeld. Dit met een maximum van 60 euro voor een cursus met attest 'animator in het jeugdwerk of jeugdhuis' en 50 euro voor een cursus zonder attest, per deelnemer en per jaar. 
 • De toelage van de tussenkomst voor een cursus met attest 'animator in het jeugdwerk of jeugdhuis' bedraagt voor jongeren van Tielt-Winge én werkzaam in een jeugdwerkinitiatief in Tielt-Winge twee derde van de kost voor deelname aan de cursus (verplaatsingskosten niet inbegrepen). Dit met een maximum van 90 euro per persoon per jaar. Jongeren van Tielt-Winge en niet actief in een jeugdwerkinitiatief in Tielt-Winge krijgen een tussenkomst van twee derde van het cursusgeld met een maximum van 60 euro per persoon per jaar.
 • De toelage van de tussenkomst voor een cursus zonder attest bedraagt voor jongeren van Tielt-Winge én werkzaam in een jeugdwerkinitiatief in Tielt-Winge twee derde van de kost voor deelname aan de cursus (verplaatsingskosten niet inbegrepen) met een maximum van 75 euro  per persoon en per jaar. Jongeren van Tielt-Winge en niet actief in een jeugdwerkinitiatief krijgen een tussenkomst van twee derde van het cursusgeld met een maximum van 50 euro.

Voor wie

Voor alle jongeren van Tielt-Winge die minstens 15 jaar worden in het jaar waarin de cursus plaatsvindt.

Contact

Contact

Sport & Jeugd

Nu gesloten
Adres
Ralisweg 17 , 3390 Tielt-Winge Sporthal 't Solveld
Tel.
016 63 95 61
sport@tielt-winge.be
Website
tielt-winge.kwandoo.com

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00