Jeugdraad (meer info)

De jeugdraad is een informatie-, overleg- en coördinatieorgaan. De jeugdraad organiseert het overleg en de inspraak bij de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van het vrijetijdsbeleid in Tielt-Winge. Op vraag van het lokaal bestuur, maar ook op eigen initiatief, kan de jeugdraad advies geven over het vrijetijdsbeleid en over het jeugdbeleid in het bijzonder. Het lokaal bestuur vraagt het advies van de jeugdraad in verband met  de zaken die voor de jeugd belangrijk zijn. 

Voorwaarden

  • U bent inwoner van Tielt-Winge.
  • U heeft geen politiek mandaat.

Procedure

De jeugdraad vergadert minstens één maal per maand, uitgezonderd in de maanden januari, juli en augustus. De jeugraad kan alleen geldig beslissen wanneer ten minste de helft van de leden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten.

Om lid te worden van de jeugdraad wordt u aangeduid vanuit de jeugdvereniging die u vertegenwoordigt. U kan zich ook aanmelden als geïnteresseerde burger zonder een jeugdvereniging te vertegenwoordigen. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de jeugddienst.

Wat meebrengen

- Statuten jeugdraad - GR 13 september 2007:
Statuten jeugdraad - GR 13 september 2007

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2007 over de statuten van de jeugdraad.

Voor wie

  • Iedereen tussen 16 en 35 jaar oud.
  • Alle erkende jeugdwerkinitiatieven van Tielt-Winge zijn vertegenwoordigd in de jeugdraad.

Contact

Adres
Ralisweg 17 , 3390 Tielt-Winge Sporthal 't Solveld
Tel.
016 63 95 61
sport@tielt-winge.be
Website
tielt-winge.kwandoo.com

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00