Inventaris leegstaande woningen en gebouwen

Terwijl er een groot tekort is aan kwaliteitsvolle, betaalbare woningen, staan toch heel wat woningen en gebouwen lange tijd leeg. Leegstand kan allerlei oorzaken hebben, maar is dikwijls te vermijden. Om leegstand tegen te gaan, inventariseert het lokaal bestuur leegstaande panden en kan ze een leegstandsbelasting heffen.

Voorwaarden

Wat is leegstand?

Als een pand 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt wordt in overeenstemming met zijn (hoofd)functie, is er sprake van leegstand. Voor een woning betekent dit dat er minstens 12 opeenvolgende maanden geen bewoning (met domicilie) was. Voor een gebouw geldt dat minstens de helft van het gebouw in gebruik moet zijn, uiteraard in overeenstemming met de functie van dit gebouw (bijvoorbeeld handel in handelsgebouw).

U heeft een akte ontvangen?

U heeft een aangetekend schrijven ontvangen waarbij uw pand opgenomen wordt op de inventaris van leegstaande woningen en gebouwen? Panikeer zeker niet. Het ontvangen van de akte betekent dat het pand opgenomen wordt op de inventaris van leegstaande woningen en gebouwen. Het betekent niet dat u meteen al een belasting dient te betalen. De eerste belasting volgt pas minimum 12 maanden nadat het pand werd opgenomen (dus één jaar na verzending van de brief met akte). U heeft dus nog ruim de tijd om actie te ondernemen.

Schrapping uit het leegstandregister

Als een pand gedurende 6 opeenvolgende maanden voor minstens de helft terug in gebruik is volgens zijn functie, kan dit pand geschrapt worden uit de inventaris. Ook als een pand gesloopt is, kan er een schrapping aangevraagd worden.De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie.

Procedure

  • Hartje Hageland onderzoekt voor het lokaal bestuur Tielt-Winge de panden waarbij een vermoeden van leegstand is;
  • de eigenaar(s) van deze panden worden daaropvolgend aangeschreven over de leegstand met een administratieve akte;
  • de eigenaar(s) krijgen de kans om dit vermoeden van leegstand te weerleggen (beroep);
  • als een eigenaar een beroep indient, zal het college van burgemeester en schepenen een definitieve beslissing nemen over het leegstanddossier.

De lijst leegstand kan enkel aangevraagd worden via de procedure openbaarheid van bestuur, bij voorkeur doet u deze aanvraag via het e-loket.

Uitzonderingen

Ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen en leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten worden niet opgenomen in de inventaris leegstaande woning en gebouwen.

Opgelet: ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen worden geïnventariseerd door Wonen Vlaanderen. Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten worden geïnventariseerd door Ruimte Vlaanderen. Aan beide inventarissen zijn ook belastingen gekoppeld.

Contact

Adres
Tiensesteenweg 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 79 15 10
info@hartjehageland.be
Website
www.hartjehageland.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00