Installatiepremie voor dak- en thuislozen

De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die u helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie.

Voorwaarden

 • u ontvangt een (aanvullend of equivalent) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering;
 • als u werkt, moet uw inkomen lager zijn dan het categoriebedrag leefloon vermeerderd met 10%;
 • u hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos. U bent dakloos als u op straat woont, in een kraakpand woont, in een opvangtehuis woont, bij iemand woont die u voorlopig opvangt, in de gevangenis verblijft, in een gemeenschap voor daklozen verblijft;
 • u huurt een kamer of appartement of u mag deze gebruiken als hoofdverblijfplaats, u woont in deze woning alleen of samen met personen die u vrij hebt gekozen;
 • u hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Procedure

 • u maakt een afspraak bij een maatschappelijk werker van het OCMW;
 • na financieel en sociaal onderzoek wordt er binnen de 30 dagen een beslissing genomen op het Bijzonder Comité Sociale Dienst;
 • u wordt schriftelijk op de hoogte gebracht over de genomen beslissing.

Wat meebrengen

 • de huurovereenkomst van de woning;
 • bewijs van inkomsten;
 • de maatschappelijk werker kan bewijsstukken opvragen die aantonen dat deze premie gediend heeft voor de kosten die verband houden met de inrichting en de uitrusting van de woning.

Kostprijs

Het bedrag van de installatiepremie is steeds het maandbedrag van de leeflooncategorie 'persoon met gezinslast', ongeacht uw werkelijke categorie.

Contact

Contact

Sociale dienstverlening

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be
Website
http://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00