Inname openbaar domein

Als u bouwt of verbouwt, neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger of een bouwkraan te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente via e-mail patrimonium@tielt-winge.be met vermelding van:

  • de locatie;
  • de periode;
  • de aard van de werken;
  • contactgegevens aannemer/firma;
  • contactgegevens aanvrager;
  • of er een omleiding moet voorzien worden of niet.

Regelgeving

  • Het M.B. van 07 mei 1999 en standaardbestek 250, betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg;
  • Het M.B. van 11 oktober 1976 betreffende de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

Voor wie

Inwoners van de gemeente.

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 53
patrimonium@tielt-winge.be