Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Voorwaarden

Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • uw handicap moet erkend worden door onze artsen;
  • uw inkomsten en die van uw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden;
  • uw verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap kan verdienen door te werken op de gewone arbeidsmarkt;
  • u bent op het ogenblik van de aanvraag minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar;
  • u bent ingeschreven in het bevolkingsregister en gedomicilieerd in België.

Procedure

  • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een online vragenlijst invullen.
  • Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten.
  • Na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen. De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist. U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.
  • Na het verkrijgen van de nodige gegevens, zal u in de meeste gevallen door de bevoegde instantie opgeroepen worden om op medisch onderzoek te gaan.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart en de pincode van uw identiteitskaart.

Kostprijs

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinssituatie, het belastbaar inkomen van uw gezin en de impact van uw handicap op uw verdienvermogen.

Voor wie

Personen met een handicap die beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken.

Contact

Openingsuren

Vandaag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00