Info over sociaal kopen, lenen en huren

Sociaal kopen of huren

Alleenstaanden of gezinnen met een bescheiden inkomen die een sociale woning willen huren of kopen in Vlaanderen, kunnen terecht bij verschillende organisaties, afhankelijk van de situatie.

 • een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.
  Voor Tielt-Winge kan je terecht bij SVK Hageland;
 • een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) bouwt, verkoopt, verhuurt en beheert sociale woningen. Daarnaast verstrekt ze ook de Vlaamse woonlening in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
  Voor Tielt-Winge kan je terecht bij SWaL (Sociaal Wonen arrondissement Leuven).

Sociaal lenen

In Vlaanderen bestaan er verschillende mogelijkheden om een goedkope of sociale lening af te sluiten voor de aankoop, de renovatie of verbouwing van een woning of appartement.

 • Vlaamse woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW);
 • woonkrediet van het Vlaams Woningfonds (VWF);
 • sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij;
 • bij de provincie Vlaams-Brabant kan men onder bepaalde voorwaarden een bijkomende lening krijgen voor renovatiewerken.
 • Vlaamse energielening voor energiebesparende werken.

Voorwaarden

Alle info over de voorwaarden van inschrijving vindt u op de website van SVK Hageland en SWaL.

Procedure

Inschrijving

Om in te schrijven voor een sociale huur- of koopwoning, neemt u best eerst telefonisch of online contact op met SWaL, SVK Hageland of met het wooninfopunt Hartje Hageland.

SWaL: tel. 016 31 62 00, info@swleuven.be

SVK Hageland: tel. 016 67 04 70, info@svkhagelandvzw.be

Hartje Hageland: tel. 016 63 95 65, info@hartjehageland.be

Wat meebrengen

Alle documenten die u nodig hebt bij inschrijving vindt u op de website van SVK Hageland en SWaL

Kostprijs

Sociaal huren

U betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van uw inkomen. Het SVK onderhandelt met de eigenaar over de best mogelijke huurprijs. Er zijn geen wettelijke regels over hoeveel huur een verhuurkantoor mag betalen aan de eigenaar. Daardoor kan de huurprijs van twee woningen nogal eens verschillen, ook al lijken ze op het eerste zicht gelijkwaardig. Het is wel zeker dat de huurprijs die u bij ons betaalt lager ligt dan de huurprijs op de private markt.

Sociaal kopen

De prijs van een sociale koopwoning of kavel is uiteraard afhankelijk van de ligging, de oppervlakte, de grootte van de woning.
U betaalt voor de aankoop van een sociale koopwoning (nieuwbouw) bovenop de verkoopprijs een verlaagd btw-tarief van 6%.
U betaalt voor de aankoop van een sociale bouwgrond bovenop de verkoopprijs de normale 10% registratierechten.
De kosten, rechten en erelonen van de akte betaalt u ook.

Voor de aankoop van een sociale woning of bouwgrond kan u een Vlaamse Woonlening krijgen. Dat is een woonkrediet aan een voordelig tarief.

Sociale lening VMSW

Het bedrag dat u kan lenen, verschilt naargelang de activiteit waarvoor u leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte verkoopwaarde van het goed. Er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de verrichting (zoals de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken).

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • het netto belastbare inkomen;
 • het aantal personen ten laste;
 • de ligging van de woning of het appartement.

De rentevoeten kunnen maandelijks stijgen of dalen.
De standaardduurtijd van de lening is 20 jaar.

Neem voor meer informatie contact op met de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt.

Contact

Adres
Tiensesteenweg 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 79 15 10
info@hartjehageland.be
Website
www.hartjehageland.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 15:00