Hygiëneattest

Het hygiëneattest bevestigt dat uw zaak voldoet aan de hygiënische eisen. U vraagt het attest aan:

 • bij de opening van een nieuwe zaak:
  • in een nieuwbouw;
  • als er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt;
  • als de aard van de handelsactiviteit wijzigt;
  • als er in een bestaande horecazaak een verbouwing met bouwtoelating gebeurt, voor dat gedeelte waarop de bouwtoelating betrekking heeft.
 • bij heropening van een zaak:
  • als de zaak langer dan 1 jaar gesloten was;
  • als de bestemming is gewijzigd;
  • als er (ook binnen) veranderingswerken werden uitgevoerd.

Zolang u geen nieuwe aangifte voor de openingsbelasting nodig hebt, blijft het hygiëneattest geldig.

Voorwaarden

 • een horecazaak moet aan bijzondere eisen voldoen met betrekking tot ligging, oppervlakte, hoogte, luchtverversing, verlichting en sanitair. Het hygiëneattest bevestigt dat de gestelde voorwaarden zijn nageleefd en wordt afgeleverd na controle door de coördinator horeca;
 • de controle wordt uitgevoerd door de plaatselijke brandweer;
 • het hygiëneattest wordt afgeleverd door de gemeente waar de uitbating gebeurt.

Procedure

 • u vraagt het attest minimaal 15 dagen voor de opening van uw horecazaak aan in de gemeente waar uw zaak ligt;
 • indien de controleur inbreuken of tekorten vaststelt, bespreekt hij met u een termijn en planning om de nodige zaken aan te passen;
 • na deze termijn volgt er een nieuw controlebezoek;
 • na goedkeuring ontvangt u het hygiëneattest.

Kostprijs

Gratis.

Uitzonderingen

Heeft geen hygiëneattest nodig:

 • een bedrijfsrestaurant alleen toegankelijk voor personeel;
 • een refter van een school;
 • een jeugdherberg of jeugdtehuis;
 • een private kring met gereglementeerde toegang en niet met de uitsluitende of hoofdzakelijke bedoeling drank te gebruiken.

Regelgeving

De wet en het KB van 1953.

Voor wie

 • voor de uitbating van lokalen in privé- of openbare gebouwen, die permanent ingericht worden als verbruiksruimte en waarin minimum 10 keer per jaar alcoholische en/of sterke dranken worden verstrekt voor gebruik ter plaatse;
 • café, bistro, taverne, koffie- of theehuis, restaurant, snackbar, frituur, buffet, bar, degustatiesalon, tearoom, verbruikssalon van banketbakkerijen, cafetaria, hotel.

Vóór de opening, heropening of wijziging van de nieuwe zaak moet de uitbater een hygiëneattest aanvragen.

Er is sprake van een nieuwe zaak in één van de volgende vermelde gevallen: 

 • bij een nieuwbouw;
 • een verbouwing met stedenbouwkundige vergunning;
 • bij een bestemmingswijziging van het onroerend goed;
 • als de aard van de handelsactiviteit wijzigt;
 • bij een overname.

Contact

Contact

Milieu & Economie

Nu open
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
economie@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00