Huwelijksaangifte

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

 • Men moet minstens 18 jaar zijn en ongehuwd.
 • Een van de huwelijkskandidaten of beiden moeten ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op de datum van de opmaak van de akte van aangifte van huwelijk.

Procedure

U moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in

 • de laatste woonplaats van u of uw partner;
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner;
 • de geboorteplaats van u of uw partner.

U kunt de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte kan pas gebeuren nadat uw dossier volledig is! Uw dossier dient ten minste twee maanden voorafgaande van het burgerlijk huwelijk in orde te zijn. Neem best tijdig contact op met de dienst burgerzaken via burgerzaken@tielt-winge.be.

De aangifte gebeurt door beide partners samen.

Wat meebrengen

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op;
 • een identiteitsbewijs;
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit;
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk;
 • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Kostprijs

 • De kostprijs voor een huwelijk op een werkdag tijdens de kantooruren bedraagt 150 euro.
 • Een huwelijk op een zaterdag of buiten de kantooruren kost 200 euro. 

Digitaal loket

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 22
burgerzaken@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00