Hoofd-Stuk

Wij zijn een patiëntenvereniging die zich richt op personen met een primaire hoofdpijn problematiek. De vereniging werd opgericht in maart 2019. 

Voorbeelden van primaire hoofdpijn zijn, migraine, clusterhoofdpijn, trigiminale autonome cefalgieën en medicatie afhankelijke hoofdpijn.

Vzw Hoofd-Stuk behartigt de belangen van alle hoofdpijnpatiënten waarbij er een positief netwerk met medische en farmaceutische sector is uitgebouwd

Hoofdbezigheden

-informeren, sensibiliseren

-behartigen van patiënten belangen

-het organiseren van emotionele steun groepen en ervaringsuitwisseling tussen lotgenotencontacten

 

 

Adres

Kruisstraat , 3390 Tielt-Winge
Tel.
0492169676
info@hoofd-stuk.be
Website
https://www.hoofd-stuk.be

Sociale media