GROEN Tielt-Winge

GROEN TIELT-WINGE is de politieke organisatie van Groen in Tielt-Winge. Groen Tielt-Winge bekijkt het gemeentelijk beleid vanuit GROENE prioriteiten en heeft één verkozene in de gemeenteraad. Voorzitter is Jan Maes. Raadslid is Marleen De Vry.

Op onze website Groen Tielt-Winge vind je onze VISIE op het gemeentelijk beleid en de concrete vertaling ervan in onze gemeente. Wat zijn onze vier hoofdbekommernissen? Waarvoor ijveren wij?

Nieuws kaart concrete aandachtspunten aan en ook de blinde vlekken in het beleid van de politieke meerderheid. 

Onze Nieuwsbrief Groen Vandoen verschijnt maandelijks. Stuur een mailtje naar groentieltwinge@gmail.com als je hem in je mailbox wilt.

Verwant met Groen Tielt-Winge zijn de Beweging, een 100% ecologisch geïnspireerde organisatie die bestaat uit groepjes mensen die samenhoriger en groener willen leven. Het Vlot is hun tijdschrift. Contactpersoon is Gerda Vanroelen. Daarnaast is er het Wereldcomité, dat zich rond 11.11.11 inzet voor de noden van mensen in het Zuiden. Contactpersoon is Gerda Van Roelen.

Sociale media