GeCoRo

De vergaderingen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening zijn niet opengesteld voor publiek.