GAS-reglement

Het GAS-reglement is het intergemeentelijke reglement voor de administratieve sancties. Dit reglement, dat opgesteld is op niveau van de politiezone 5389 Hageland, is goedgekeurd door de verschillende gemeenteraden en omvat alle artikels waarvoor een GAS-boete kan uitgeschreven worden, alsook de strafmaat en de minimale leeftijd van de persoon die een boete kan krijgen.

Voorwaarden

Een boete kan opgelegd worden aan elke burger van de gemeente die ouder is dan 16 jaar, of aan iedereen ouder dan 16 jaar die een overtreding maakt binnen het grondgebied van de gemeente Tielt-Winge (als het inbreuken zijn die opgenomen zijn in het GAS-reglement).

Procedure

  • De politie stelt een inbreuk vast die is opgenomen in het GAS-reglement en maakt hier een proces-verbaal over op.
  • Dit pv wordt doorgestuurd naar een provinciale ambtenaar die aangesteld is voor de behandeling van de GAS-boetes in onze gemeente.
  • Er wordt een mogelijkheid tot schriftelijk verweer voorgesteld aan de overtreder. Op basis van de info uit het pv en uit het verweer wordt al dan niet een GAS-boete opgelegd aan de overtreder.

Kostprijs

De boetes zijn variabel. Er kan ook een bemiddeling plaatsvinden tussen beide partijen.

Regelgeving

Contact

Contact

Mobiliteit & Noodplan

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 51
mobiliteit@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00