Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Als uw financiële situatie te beperkt is om de huurwaarborg te betalen en als het Vlaams Woningsfonds uw aanvraag van een huurwaarborglening heeft geweigerd en u daarvan het schriftelijk bewijs voorlegt, kan u een tussenkomst aanvragen bij het OCMW.

De tussenkomst voor een huurwaarborg kan verleend worden indien u verhuist binnen Tielt-Winge of van Tielt-Winge naar een andere gemeente.

Procedure

  • neem contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW;
  • de maatschappelijk werker verricht een sociaal en financieel onderzoek waarna uw aanvraag wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst;
  • binnen een termijn van 30 dagen na uw aanvraag nemen zij een beslissing.

Wat meebrengen

  • huurcontract (zonder voorleggen van huurcontract, kan u geen aanvraag doen);
  • bewijs van inkomsten en uitgaven (zoals facturen, bankuittreksels).

Kostprijs

Volgens de huurwet bedraagt de huurwaarborg in de regel 2 maanden huur.

Op het maximumbedrag van twee maanden huur voorziet de Huurwet twee uitzonderingen, waarbij de waarborg wel drie maanden huur bedraagt:

De huurder moet tijdens de overeenkomst, met een maximumduur van drie jaar, de waarborg samenstellen door maandelijkse afbetalingen. Hij moet daarbij geen enkele rente betalen, en zal zelf pas rente ontvangen vanaf de dag dat de waarborg volledig is samengesteld. 

De huurder is verplicht om de aanvraag voor een bankwaarborg in te dienen bij de financiële instelling waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of vervangingsinkomsten worden gestort. De financiële instelling kan de waarborg niet weigeren omwille van de kredietwaardigheid van de huurder. Het bedrag van de waarborg mag ook niet hoger zijn dan drie maanden huur.

Het OCMW zal een beslissing nemen over het bedrag van de tussenkomst.

Uitzonderingen

Het OCMW van Tielt-Winge verleent bij voorkeur een bankwaarborg via Belfius Bank. Dit is een welbepaalde overeenkomst die rechtstreeks met de bank wordt aangegaan.

In uitzonderlijk gevallen kan beslist worden een huurwaarborg op een geblokkeerde bankrekening (naar keuze) over te schrijven op naam van de huurder en verhuurder.

Het OCMW beslist tot wedersamenstelling van het bedrag op een geblokkeerde rekening bij Belfius Bank, die nadien (nadat de gehele som is wedersamengesteld) fungeert als geblokkeerde waarborgrekening.

Externe links

Contact

Openingsuren

Vandaag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00