Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Als uw financiële situatie te beperkt is om de huurwaarborg te betalen en als het Vlaams Woningsfonds uw aanvraag van een huurwaarborglening heeft geweigerd en u daarvan het schriftelijk bewijs voorlegt, kan u een tussenkomst aanvragen bij het OCMW.

De tussenkomst voor een huurwaarborg kan verleend worden indien u verhuist binnen Tielt-Winge of van Tielt-Winge naar een andere gemeente.

Procedure

  • neem contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW;
  • de maatschappelijk werker verricht een sociaal en financieel onderzoek waarna uw aanvraag wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst;
  • binnen een termijn van 30 dagen na uw aanvraag nemen zij een beslissing.

Wat meebrengen

  • huurcontract (zonder voorleggen van huurcontract, kan u geen aanvraag doen);
  • bewijs van inkomsten en uitgaven (zoals facturen, bankuittreksels).

Bedrag

Volgens de huurwet bedraagt de huurwaarborg in de regel 3 maanden huur. Het OCMW zal een beslissing nemen over het bedrag van de tussenkomst.

Uitzonderingen

Het OCMW van Tielt-Winge verleent bij voorkeur een bankwaarborg via Belfius Bank. Dit is een welbepaalde overeenkomst die rechtstreeks met de bank wordt aangegaan.

In uitzonderlijk gevallen kan beslist worden een huurwaarborg op een geblokkeerde bankrekening (naar keuze) over te schrijven op naam van de huurder en verhuurder.

Het OCMW kan beslissen tot wedersamenstelling van het bedrag op een geblokkeerde rekening bij Belfius Bank, die nadien (nadat de gehele som is wedersamengesteld) fungeert als geblokkeerde waarborgrekening.

Externe links

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be