Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW geeft, indien het leefloon niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet maar zich wel in een vergelijkbare situatie bevindt.

Voorwaarden

U moet aan 2 voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

 • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning;
 • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wil zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u te voeden, om u te kleden, om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg.

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Procedure

 • u vraagt het equivalent leefloon aan bij het OCMW van uw hoofdverblijfplaats;
 • de maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek naar uw familiale, sociale en financiële situatie;
 • uw dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Indien u dit wenst, kan u vragen om gehoord te worden alvorens er een beslissing wordt genomen over uw hulpvraag;
 • het OCMW engageert zich om binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing te nemen.

Wat meebrengen

 • identiteitsdocument
 • huurovereenkomst
 • laatste inkomstenbewijzen van alle gezinsleden
 • rekeninguittreksels
 • een overzicht van alle vaste en variabele kosten (huishuur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie)
 • een overzicht van eventuele schulden

Bedrag

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • categorie 1: samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden zoals huur en energie deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • categorie 2: alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • categorie 3: samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor u beiden samen.De bedragen worden geïndexeerd.

Op 18/05/2020 zijn volgende bedragen geldend:

categorie 1: samenwonende626,74 euro per maand

7 520,85 euro per jaar

categorie 2: alleenstaande940,11 euro per maand

11 281,30 euro per jaar

categorie 3: samenwonende met gezinslast1 270,51 euro per maand

15 246,08 euro per jaar

 

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00