E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht heeft een professioneel karakter en kan door derden worden gelezen.
Het gebruik van de informatie, vervat in dit e-mailbericht, door anderen dan de bestemmeling is niet toegelaten. Indien u per vergissing dit e-mailbericht heeft ontvangen, vragen we u om dit te vernietigen en de verzender te contacteren.