Doorgangswoning, transitwoning of noodwoning

Bevindt u zich in een noodsituatie, dan kan u bij het OCMW voor een korte periode een doorgangswoning huren.

U kunt terecht in een doorgangswoning als u geen woning meer hebt:

 • omdat uw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is;
 • naar aanleiding van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving;
 • naar aanleiding van familiale conflicten;
 • ten gevolge van een ramp zoals een brand of overstroming;
 • omdat u dakloos bent.

Het verblijf in de doorgangswoning is een tijdelijke oplossing. Tijdens uw verblijf in een doorgangswoning wordt een duurzame woonoplossing voor u gezocht.

Voorwaarden

De doorgangswoning is enkel beschikbaar voor mensen die dakloos zijn en die banden hebben met de gemeente Tielt-Winge. Dit houdt het volgende in:

 • mensen die hun domicilie in Tielt-Winge hebben/hadden;
 • mensen die langdurig verbleven in Tielt-Winge;
 • mensen met familieleden in Tielt-Winge;
 • mensen die andere banden of verplichtingen hebben in de gemeente Tielt-Winge.

Procedure

 • een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie;
 • uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst;
 • binnen een termijn van 30 dagen na uw aanvraag nemen zij een beslissing;
 • de beslissing kan bij hoogdringendheid in uitzonderlijke gevallen door de voorzitter genomen worden.

Bij de toewijzing van de woongelegenheid zal het OCMW zich laten leiden door: 

 • de beschikbaarheid van de door het OCMW beheerde woongelegenheid op het moment van de aanvraag, rekening houdende met de samenstelling van het gezin;
 • de hoogdringendheid van de hulpvraag;
 • het inkomen van de hulpvrager;
 • de aan-of afwezigheid van mogelijkheden om op eigen kracht een onderkomen te verwerven.

De maatschappelijk werker doet een intake met de aanvrager en onderzoekt of betrokkene banden heeft met Tielt-Winge. Wanneer deze banden onbestaande of vaag zijn, zoekt de maatschappelijk werker samen met betrokkene naar andere opvangmogelijkheden binnen de sociale kaart.

De maatschappelijk werker kijkt tevens naar de achtergronden van de huidige bewoners en de aanvrager(s). Wegens het beperkte aantal wooneenheden dient de maatschappelijk werker na te gaan of de verschillende persoonlijkheden te verenigen zijn binnen de doorgangswoning.

Wat meebrengen

 • uw identiteitskaart;
 • uw bankrekeninguittreksels met uw inkomsten en uitgaven;
 • indien van toepassing: vonnis uithuiszetting, onbewoonbaarverklaring/ ongeschiktheidsverklaring woonst.

Kostprijs

 • Voor de doorgangswoning dient men een bijdrage te betalen. Deze bijdrage wordt uitgedrukt in een bijdrage per maand. Die wordt vastgesteld op 20% van het netto maandelijks inkomen van het gezin voor een enkele kamer en 25% van het netto maandelijks inkomen van het gezin voor een dubbele kamer. Inbegrepen in deze bijdrage zijn de kosten voor water, verwarming en elektriciteit.
 • Er dient bij intrede een waarborg betaald te worden van 125 euro.
 • Van zodra het verblijf langer duurt dan twaalf maanden wordt de maandelijkse bijdrage die men het afgelopen jaar diende te betalen met de helft verhoogd, met dien verstande dat deze verhoging ingaat op de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de verblijfsduur van twaalf maanden werd overschreden.

Voor wie

 Zie voorwaarden.

 

Contact

Contact

Sociale dienstverlening

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be
Website
http://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00