Digitaal infobord

Lokale ondernemingen en verenigingen kunnen via het digitaal infobord aan het Gouden Kruispunt publiciteit maken voor hun evenementen. Verenigingen kunnen daar één keer per kalenderjaar gebruik van maken. 

Voorwaarden

  • Als lokale ondernemer kan u adventeren aan een betaalbare prijs via de firma Cityscreens.
  • Als lokale vereniging kan u een aanvraag indienen om één keer per jaar te adverteren op het digitaal infobord.
  • De vereniging ontvangt na goedkeuring verdere afspraken om het materiaal aan te leveren.

Procedure

  • Lokale handelaars contacteren hiervoor de firma Cityscreens.
  • De aanvraag door verenigingen gebeurt via het meldingsformulier.
  • De verenigingen leveren na goedkeuring, een maand voor het evenement, hun afbeelding (pancarte) aan.

Kostprijs

Lokale handelaars worden gefactureerd door de firma Cityscreens.
Het eenmalig jaarlijks gebruik van het digitaal infobord is gratis voor lokale verenigingen.

Regelgeving

  • De beslissing van het college van burgemeester en schepen van 4 februari 2014 in verband met de regelgeving rond fuiven en evenementen.
  • De beslissing van het college van burgemeester en schepen van 10 oktober 2023 in verband met het gemeentelijk digitaal inforbord - afwegingskader.

Voor wie

Er is een publieke (door het lokaal bestuur) en private uitbating (door de firma Cityscreens) van dit infobord.

Het digitaal infobord is beschikbaar voor alle lokale ondernemingen en verenigingen.

Contact

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00