DifTar

De huis-aan-huisophaling van huisvuil en gft verloopt in onze gemeente volgens het DifTar-principe. DifTar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. U betaalt per kilogram aangeboden afval, hoe beter u sorteert hoe minder u dus betaalt. Voor papier en karton verloopt de afvalophaling ook via containers.

Op het recyclagepark betaalt u ook per gewicht (voor betalende fracties). 

Procedure

U verhuist

  • Bent u een nieuwe inwoner, of verhuist u naar een nieuw adres binnen onze gemeente? U neemt de afvalcontainers van de vorige bewoner over. Geef uw adreswijziging door via het digitaal loket, dan brengen we de overname in orde.
  • Eerste bewoning en nog geen containers aanwezig? Geef uw containerkeuze door via ons digitaal loket.
  • Het resterende saldo op de DifTar-rekening wordt overgezet naar het nieuwe adres. Verhuist u naar een niet-DifTargemeente dan krijgt u het resterende bedrag teruggestort.

Beschadigde afvalcontainer of een ander formaat

Is uw afvalcontainer beschadigd of wenst u een ander formaat dan kan u dat melden aan Ecowerf via 0800 97 0 97 of via het contactformulier.

Kostprijs

Afhankelijk van uw containerkeuze betaalt u een voorschot, dit komt op uw DifTar-rekening.

Telkens wanneer u de container aanbiedt, wordt hier een bedrag van afgetrokken (de maandelijkse huurprijs, de aanbiedingsprijs en de prijs per kilo aangeboden afval afhankelijke van de fractie). Wanneer het saldo onder 10 euro zakt, krijgt u een nieuwe betalingsuitnodiging.

U kan er ook voor kiezen om de betalingsuitnodiging digitaal te ontvangen via doccle of het digitaal loket 'Mijn Ecowerf'. Via dit platform kan u onder andere het saldo van uw DifTar-rekening opvolgen en de afvalophalingen bekijken.

Uitzonderingen

Volgens de politieverordening mag het huishoudelijk afval enkel opgehaald worden door de inzamelaar die door de gemeente aangewezen werd, in onze gemeente is dat Ecowerf. Dit wil zeggen dat elk aansluitpunt een restafvalcontainer moet hebben. Het lokaal bestuur staat in volgende situaties een uitzondering op deze regel toe:

  • Zelfstandigen die op hetzelfde adres hun kmo gevestigd hebben, mogen mits afgifte van een schriftelijk bewijs (factuur, contract) hun huishoudelijk afval laten ophalen door de privé-ophaler van hun bedrijfsafval.
  • Gezinnen/families die een zorgwoning hebben of waarbij de volwassen kinderen naast hun ouders wonen en dergelijke vergelijkbare situaties, mogen samen één restafvalcontainer gebruiken.

Men kan een uitzondering aanvragen via de milieudienst. Alle aanvragen worden door het college van burgemeester en schepenen bekeken. Na goedkeuring door het college - indien aan de voorwaarden wordt voldaan - zal EcoWerf de verplichte restafvalcontainer schrappen.

Wanneer bovenstaande situaties stopgezet worden, vervalt de uitzondering.

Externe links

Contact

Contact

Milieu

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
milieu@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00