DifTar

De huis-aan-huisophaling van huisvuil en gft verloopt in onze gemeente volgens het DifTar-principe. DifTar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. U betaalt per kilogram aangeboden afval, hoe beter u sorteert hoe minder u dus betaalt. Ook voor papier en karton verloopt de de afvalophaling via containers.

Huisvuilzakken en gft-stickers

Het afval wordt enkel in de voorziene containers opgehaald. De oude huisvuilzakken en gft-stickers zijn dus niet meer bruikbaar. Hebt u er toch nog liggen, dan kan u deze tot en met 30 juni 2022 binnenbrengen in het gemeentehuis en GC De Maere. Het resterende bedrag wordt op uw DifTar-rekening gestort.

Procedure

U verhuist

  • Bent u een nieuwe inwoner, of verhuist u naar een ander adres binnen onze gemeente? U neemt de afvalcontainers van de vorige bewoner over, laat uw adreswijziging weten via ons digitaal loket. Dan brengen we de overname in orde.
  • Eerste bewoning en nog geen containers aanwezig? Geef uw containerkeuze door via ons digitaal loket.
  • Het resterende saldo op de DifTar-rekening wordt overgezet naar het nieuwe adres. Verhuist u naar een niet-DifTargemeente dan krijgt u het resterende bedrag teruggestort.

Beschadigde afvalcontainer of een ander formaat

Is uw afvalcontainer beschadigd of wenst u een ander formaat dan kan u dat melden aan Ecowerf via 0800 97 0 97 of via het contactformulier.

Kostprijs

Afhankelijk van uw containerkeuze betaalt u een voorschot, deze komt op uw DifTar-rekening. Telkens wanneer u de container aanbiedt, wordt hier een bedrag van afgetrokken (de maandelijkse huurprijs, de aanbiedingsprijs en de prijs per kilo aangeboden afval afhankelijke van de fractie). Wanneer het saldo onder €10 zakt, krijgt u een nieuwe betalingsuitnodiging.

U kan er ook voor kiezen om de betalingsuitnodiging digitaal te ontvangen via doccle of het digitaal loket 'Mijn Ecowerf'. Via dit platform kan u onder andere het saldo van uw DifTar-rekening opvolgen en de afvalophalingen bekijken.

Uitzonderingen

Volgens de politieverordening mag het huishoudelijk afval enkel opgehaald worden door de inzamelaar die door de gemeente aangewezen werd, in onze gemeente is dat Ecowerf. Dit wil zeggen dat elk aansluitpunt een restafvalcontainer moet hebben. Het lokaal bestuur staat in volgende situaties een uitzondering op deze regel toe:

  • Zelfstandigen die op hetzelfde adres hun kmo gevestigd hebben, mogen mits afgifte van een schriftelijk bewijs (factuur, contract) hun huishoudelijk afval laten ophalen door de privé-ophaler van hun bedrijfsafval.
  • Gezinnen/families die een zorgwoning hebben of waarbij de volwassen kinderen naast hun ouders wonen en dergelijke vergelijkbare situaties, mogen samen één restafvalcontainer gebruiken.

Men kan een uitzondering aanvragen via de milieudienst. Alle aanvragen worden door het college van burgemeester en schepenen bekeken. Na goedkeuring door het college - indien aan de voorwaarden wordt voldaan - zal EcoWerf de verplichte restafvalcontainer schrappen.

Wanneer bovenstaande situaties stopgezet worden, vervalt de uitzondering.

Regelgeving

Externe links

Contact

Contact

Milieu

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 37
milieu@tielt-winge.be
Website
https://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00