DifTar

Vanaf februari 2022 zal de huis-aan-huisophaling van huisvuil en gft volgens het DifTar-principe verlopen. DifTar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. U betaalt niet per huisvuilzak of gft-scheursticker, maar per kilogram aangeboden afval. Hoe beter u sorteert, hoe minder u betaalt. Ook voor papier en karton zal de afvalophaling via containers verlopen.

Huisvuilzakken en gft-stickers

De eerste ophaling volgens het nieuwe systeem is op 2 februari 2022. Voor papier en karton is dat 28 februari 2022. Opgelet, het afval wordt dan enkel nog via de container opgehaald.
Koop best niet meer huisvuilzakken en stickers dan u nodig hebt. U kan de zakken ook per stuk aankopen in het gemeentehuis en GC De Maere.
Hebt u toch nog zakken en stickers over, dan kan u deze vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2022 binnenbrengen in het gemeentehuis en GC De Maere. Het resterende bedrag wordt op uw DifTar-rekening gestort.

Afvalcontainers

Vanaf midden november krijgen alle inwoners een brief met informatie hoe u het afval moet aanbieden en hoe de betaling zal verlopen. U kiest dan ook welk formaat van container(s) u wenst te ontvangen.

U kan uw keuze doorgeven via:
- het digitaal loket mijnecowerf.be
- de groene lijn van Ecowerf 0800/97 0 97

Eind januari 2022 krijgt ieder gezin een grijze huisvuilcontainer en een gele papier en kartoncontainer ter beschikking, deze is voorzien van een identificatiechip. De bestaande groene gft-container zal ook met een chip uitgerust worden. (Hierover krijgt u midden januari opnieuw een brief.)

Ziet u de verschillende formaten van de containers liever eens in het echt? Dan kan dat op deze locaties:

  • Gemeentehuis - Kruisstraat 2
  • Gemeenschapscentrum De Maere – Leuvensesteenweg 187
  • Sint-Denijszaal – Haldertstraat 11
  • Ontmoetingscentrum Meensel-Kiezegem – Kapellekensweg 30

Wie geen containerkeuze doorgeeft, ontvangt de standaardcontainers (120 liter voor huisvuil en 240 liter voor papier en karton). Opgelet, uw gft-container krijgt dan geen chip en zal dus niet meer bruikbaar zijn voor de DifTar-ophalingen.

Procedure

Bent u een nieuwe inwoner, of verhuist u naar een ander adres binnen onze gemeente? Geef uw containerkeuze door via ons digitaal loket.

Uitzonderingen

Volgens de politieverordening mag het huishoudelijk afval enkel opgehaald worden door de inzamelaar die door de gemeente aangewezen werd, in onze gemeente is dat Ecowerf. Dit wil zeggen dat elk aansluitpunt een restafvalcontainer moet hebben. Het lokaal bestuur staat in volgende situaties een uitzondering op deze regel toe:

  • Zelfstandigen die op hetzelfde adres hun kmo gevestigd hebben, mogen mits afgifte van een schriftelijk bewijs (factuur, contract) hun huishoudelijk afval laten ophalen door de privé-ophaler van hun bedrijfsafval.
  • Gezinnen/families die een zorgwoning hebben of waarbij de volwassen kinderen naast hun ouders wonen en dergelijke vergelijkbare situaties, mogen samen één restafvalcontainer gebruiken.

Men kan een uitzondering aanvragen tot en met eind december 2021. Begin januari 2022 worden deze bekeken en goedgekeurd (als er aan de voorwaarden voldaan wordt) door het college van burgemeester en schepenen. Ecowerf zal dan de verplichte restafvalcontainer schrappen.

Wanneer bovenstaande situaties stopgezet worden, vervalt de uitzondering.

Regelgeving

  • Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2020 - Principiële goedkeuring invoering DifTar.
  • Gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2021 - Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
  • Beslissing college van burgemeester en schepenen van 7 december 2021 - DifTar - Uitzonderingen 

Externe links

Contact

Contact

Milieu

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 58
milieu@tielt-winge.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00