College van burgemeester en schepenen

Het bestuur van een gemeente wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen, soms ook schepencollege genoemd. Het college beslist in principe bij consensus.

De (wekelijkse) vergaderingen (op dinsdag) zijn niet openbaar.

Samenstelling