College van burgemeester en schepenen

Het dagelijks bestuur van een gemeente wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen, soms ook schepencollege genoemd. Het is eigenlijk in belangrijke mate het beleidsbepalend orgaan van de gemeente. Het college beslist in principe bij consensus.

De (wekelijkse) vergaderingen (op dinsdag) zijn niet openbaar.

Samenstelling