Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

De Vlaamse overheid streeft met het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten. Het Lokaal Bestuur Tielt-Winge krijgt de regierol om samen met relevante lokale spelers een aanbod te realiseren dat nog beter is afgestemd op de noden en wensen van alle kinderen en gezinnen. 

Het decreet heeft drie doelstellingen:

  • Speelmogelijkheden en ontplooiingskansen voor elk kind
  • Mogelijkheden voor ouders om werk, opleiding en gezin te combineren
  • Toegankelijk en betaalbaar aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten

Procedure

  • Het lokaal bestuur tekent een lokaal beleid uit rond buitenschoolse opvang en activiteiten. Dit beleid is vanaf 2026 onderdeel van de strategische meerjarenplanning van het lokaal bestuur.
  • Het lokaal bestuur werkt hiervoor samen met verschillende lokale partners. Als regisseur zorgt het lokaal bestuur ervoor dat er een lokaal samenwerkingsverband van relevante actoren ontstaat.
  • Als regisseur stelt het lokaal bestuur zich neutraal op, met oog voor de belangen van gebruikers, organisatoren, en andere relevante actoren.
  • Vanaf 1 januari 2026 is het lokaal bestuur ook verantwoordelijk voor de financiële middelen. Het lokaal bestuur krijgt een budget voor buitenschoolse opvang en activiteiten van de Vlaamse overheid en verdeelt deze middelen over de relevante actoren op haar grondgebied om zo haar visie en beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten te realiseren. 

Regelgeving

Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten van 3 mei 2019

Contact

Contact

IBO Sjoko-Tof

Nu open
Adres
Zonnedrieslaan 26 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 60 39 91
sjokotof@tielt-winge.be
Website
tielt-winge.kwandoo.com

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00

Opvang tijdens het schooljaar: 7 tot 8.30 uur en 15.30 tot 19 uur. Op woensdagmiddag vanaf 11.30 uur.
Opvang tijdens de vakanties: 7 tot 18 uur.

De openingsuren hieronder zijn die van de administratie.