Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij u advies en steun kunt krijgen en waarbij u zelf uw budget beheert. U ontvangt zelf uw inkomsten en voert zelf alle betalingen uit. De maatschappelijk werker helpt met het opmaken van een budgetplan (om uw uitgaven te plannen en zo uw schulden af te betalen), een inventaris van uw schulden, geeft advies, biedt persoonlijke ondersteuning. 

Voorwaarden

  • u vindt het moeilijk om uw inkomsten en uitgaven te beheren;
  • u wilt hier graag professionele hulp bij;
  • u wilt wel zelf volledig blijven beslissen waaraan u uw budget besteedt.

Procedure

Wanneer u voor het eerst beroep doet op het OCMW, zal de maatschappelijk werker nagaan welke hulpverlening het meest gepast is voor uw situatie.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart;
  • bewijzen van alle inkomsten en uitgaven (maandelijkse vaste kosten en afbetalingen) van uzelf en van de personen die met u samenwonen;
  • gegevens van de schuldeisers.

Voor wie

Inwoners van Tielt-Winge.

Contact