Borgstelling voor een woonzorgcentrum

Bij een opname in een woonzorgcentrum wordt er steeds een borgstelling gevraagd om de verblijfskosten te betalen.

Indien niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan het OCMW van de gemeente waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname een tenlastename vragen. Hierbij stelt het OCMW zich borg voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en het wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Voorwaarden

De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zult in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen. Als er kinderen zijn, wordt de onderhoudsplicht onderzocht door de maatschappelijk werker.

Procedure

  • wanneer het woonzorgcentrum een schriftelijke aanvraag indient bij het OCMW start de maatschappelijk werker met het sociaal en financieel onderzoek;
  • het financieel onderzoek omvat een onderzoek van uw inkomsten, spaargelden en eigendommen. Daarnaast zal de onderhoudsplicht van de kinderen onderzocht worden;
  • binnen de 30 dagen na de aanvraag neemt het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een beslissing.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart;
  • opnameovereenkomst woonzorgcentrum;
  • inkomstenbewijzen;
  • aanslagbiljet van alle kinderen (indien van toepassing);
  • bewijs kadastraal inkomen (indien van toepassing).

Kostprijs

Het OCMW zal de verblijfsfacturen ten laste nemen na uitputting van de eigen middelen.

Voor wie

Voor personen die ingeschreven staan in de gemeente Tielt-Winge op het moment van opname in het woonzorgcentrum en die over onvoldoende financiële middelen beschikken voor de betaling van de verblijfskosten.

Contact

Contact

Sociale dienstverlening

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be
Website
http://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00