Bindend Sociaal Objectief

Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd.

Het lokaal bestuur van Tielt-Winge moet tegen 2025 op haar grondgebied zevenentachtig bijkomende sociale huurwoningen realiseren.

Procedure

Het is aan het lokaal bestuur om concrete initiatieven te nemen om tijdig dit BSO te behalen. Wonen Vlaanderen voert een jaarlijkse meting uit en een tweejaarlijkse voortgangstoets, die nagaat hoe ver elke gemeente staat met de realisatie van het BSO.

Regelgeving

  • Decreet Vlaamse codex Wonen 2021
  • Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid.
  • Decreet van 15 juli 1997 houdend de Vlaamse Wooncode.

Contact

Contact

Sociale dienstverlening

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
socialedienst@tielt-winge.be
Website
http://www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00