Bindend Sociaal Objectief

Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd.

Het lokaal bestuur van Tielt-Winge moet tegen 2025 op haar grondgebied zevenentachtig bijkomende sociale huurwoningen realiseren.

Procedure

Het is aan het lokaal bestuur om concrete initiatieven te nemen om tijdig dit BSO te behalen. Wonen Vlaanderen voert een jaarlijkse meting uit en een tweejaarlijkse voortgangstoets, die nagaat hoe ver elke gemeente staat met de realisatie van het BSO.

Regelgeving

  • Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid.
  • Decreet van 15 juli 1997 houdend de Vlaamse Wooncode.

Contact

Openingsuren

Vandaag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00