Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het BCSD beslist over individuele aanvragen voor maatschappelijke dienstverlening en integratie zoals leefloon, financiële steun, poetsdienst en warme maaltijden.

De vergaderingen (elke derde donderdag van de maand) zijn niet openbaar.

Samenstelling