Bibliotheekraad

Het beheersorgaan van de bibliotheek is een gemeentelijke adviesraad voor alles wat met de bibliotheek te maken heeft. Het bibliotheekbeheersorgaan heeft inspraak bij de collectievorming, maar geeft ook advies bij het samenstellen van het jaarprogramma.

De vergaderingen van de bibliotheekraad zijn niet opengesteld voor publiek.