Bevoegdheden bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor:

  • de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie;
  • de bekrachtiging van de beslissingen van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.