Ben je mee met onze digitale dienstverlening?

Gepubliceerd opwoensdag 15 mei 2024 om 00:00

De voorbije jaren heeft Tielt-Winge sterk ingezet op digitalisering. Daardoor kan je als inwoner, vereniging of onderneming al vele zaken met het lokaal bestuur vanop afstand digitaal regelen. Er wordt zo al heel wat informatie online opgevraagd, formulieren verzonden en documenten gedownload via internet.

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen mee is met de digitale overheid, zetten we onze online dienstverlening regelmatig in de kijker. Dit voorjaar belichten we het aanbod van meerdere diensten.


Digitale dienstverlening voor ouders en kinderen rond opvoeden en opgroeien

Kinderopvang van 0 maanden tot 3 jaar
Aanstaande ouders kunnen een aanvraag voor baby- en peuteropvang digitaal indienen voor opvang in de buurt. Momenteel worden er tien opvanglocaties getoond binnen Tielt-Winge op www.kinderopvanginmijnbuurt.be.

We bieden zelf groepsopvang aan in het Elfenhuisje (Glabbeeksteenweg 13 A). We informeren en betrekken ouders tijdens de ganse periode dat hun kind ingeschreven is. We bezorgen een fiscaal attest waarmee ouders een belastingvermindering voor de kosten aan kinderopvang kunnen bekomen.

Het Huis van het Kind (Glabbeeksesteenweg 13 – 15) ondersteunt aanstaande ouders en gezinnen met kinderen nabij hun leefwereld. Zij zijn bereikbaar via huisvanhetkind@tielt-winge.be. Het consultatiebureau van Kind en Gezin is een vaste partner in die werking. Men kan er terecht van kinderwens tot opvang, advies en gezinsbegeleiding. Ze bieden heel wat brochures en video’s online aan op www.kindengezin.be. Op weekdagen kan men vertrouwelijk chatten met een verpleegkundige.Buitenschoolse kinderopvang van 2,5 tot 12 jaar
Schoolgaande kinderen kunnen opgevangen worden door IBO Sjoko-Tof. Zij schatten elk kind naar waarde en bieden educatieve activiteiten aan, maar ook de kans tot vrij spel en rust.
Dat kan op schooldagen (vóór en na schooltijd), op schoolvrije dagen en tijdens vakanties.

Registeren gebeurt op https://tielt-winge.kwandoo.com. Nadien kan men de kinderen online inschrijven (verplicht) voor opvang en activiteiten. We scannen de aankomst en het vertrek via een QR-code die de ouders terugvinden in hun account.

Jaarlijks stellen we ons aanbod voor in een brochure, die kan men online raadplegen via www.tielt-winge.be/brochure-vakantiewerking. Bekijk onze zomeractiviteiten ook per weekthema gebundeld op https://www.tielt-winge.be/activiteiten of UIT-in-Vlaanderen.Uiteraard kan je ons aanspreken als je in het Elfenhuisje of één van de drie IBO-locaties bent. We helpen je graag verder om kinderen kansrijk te laten opgroeien in Tielt-Winge.