Beleidsrapporten bij budgettaire documenten

De regelgeving rond de beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het OCMW bepaalt in detail de vorm en de inhoud van de beleidsrapporten.

De beleidsrapporten zijn bepaald door het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (zie de artikelen 249 tot 261):
het meerjarenplan, dat bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;
de aanpassingen van het meerjarenplan (met aanpassing van de strategische nota en de financiële nota en een toelichting);
de jaarrekening, dat bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De beleidsrapporten van gemeente en OCMW vormen een geïntegreerd geheel.

Meerjarenplan

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.
In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.
De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Jaarrekening

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.
De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer.
De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico's.

De vorm en de inhoud van de diverse onderdelen van deze beleidsrapporten, en van de bijbehorende documentatie, zijn verder uitgewerkt door de Vlaamse regering.

Voorwaarden

De specifieke voorwaarden van de toepasselijke regelgeving gelden voor de voorbereiding, totstandkoming, vaststelling en publicatie van deze rapporten.

Procedure

De beleidsrapporten bij de budgettaire documenten worden voorbereid door administratie en vastgesteld door de raden.

De beleidsbeslissing wordt bekend gemaakt aan de bevolking volgens de bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur.

Regelgeving

  • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
  • Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Voor wie

De beleidsrapporten bij de budgettaire documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden en zijn consulteerbaar voor de burgers.

Contact

Contact

Onthaal

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
secretariaat@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Contact

Secretariaat

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 40 08
secretariaat@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00