Beleidsplan ruimte

Met een beleidsplan ruimte (vroeger ruimtelijk structuurplan) trekt het lokaal bestuur de krijtlijnen voor hoe wordt omgesprongen met de ruimte in Tielt-Winge.

Het plan doet belangrijke uitspraken over hoe we in de toekomst onze ruimte zullen inrichten. Het benadert de gemeente als één samenhangend geheel, waarbinnen alle belangrijke ruimtelijke beslissingen moeten passen. Het vormt de basis voor een belangrijk proces dat het lokaal bestuur voert om een bewuste en samenhangende visie op haar grondgebied uit te werken, teneinde een doordacht en kwalitatief ruimtelijk beleid te kunnen voeren.

Op het grondgebied van onze gemeente zijn drie ruimtelijke beleidsplannen van toepassing:

  • het ruimtelijk beleidsplan Vlaanderen
  • het ruimtelijk beleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant
  • het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (dat u hieronder volledig kan raadplegen) dat bestaat uit drie onderdelen:
    • het informatief gedeelte geeft de bestaande ruimtelijke structuur weer;
    • het richtinggevend gedeelte duidt de gewenste ruimtelijke structuur aan;
    • tot slot geeft het bindend gedeelte een overzicht van de 'acties' die de gemeente wenst uit te voeren ter realisatie van de visie die verwoord is in het ruimtelijk structuurplan. De gemeente en de instellingen die eronder ressorteren zijn verplicht de bepalingen van bindend gedeelte uit te voeren.

Contact

Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00