Belasting tweede verblijven

Heel wat Belgen zijn niet alleen eigenaar van een woning waarin ze hun hoofdverblijfplaats hebben, maar ook van een tweede verblijf. Op een tweede verblijf in België moet u onroerende voorheffing betalen. Door de gemeente kunnen er extra belastingen geheven worden op tweede verblijven.

Voorwaarden

Een tweede verblijf is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente of waarvoor nog geen aanvraag tot inschrijving is ingediend. Als verblijfplaats beschouwt men een onroerend goed of gedeelte ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. Het gaat hier over elke woning, dus ook grote en kleine weekendhuizen, chalets.

De belastingplichtige is de natuurlijke of rechtspersoon die ook op 1 januari van het belastingjaar het zakelijk recht (eigendomsrecht) heeft op het tweede verblijf.

Procedure

Voor een tweede verblijf geldt er een verplichting tot aangifte. De eigenaar(s) van een tweede verblijf moeten dit doen in de gemeente waar het tweede verblijf gelegen is. Deze aangifte kan op elk moment in het jaar gedaan worden en wordt aangevraagd bij de dienst Hartje Hageland.

Bijkomend kan de gemeente bij een vermoeden van een tweede verblijf, dit verblijf ook inventariseren.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart;
  • de (kadastrale) gegevens van uw tweede verblijf;
  • optioneel: documenten die kunnen aantonen dat u een tweede verblijf heeft en dat dit zo ook in gebruik is (zoals aankoopakte vakantiewoning, verbruiksdocumenten van elektriciteit, water, internet).

Kostprijs

De belasting op tweede verblijven is afhankelijk van de grootte van de verblijfplaats en soms ook van de ligging. De belasting op tweede verblijven bedraagt maximaal 1 000 euro.

Opgelet: dit bedrag kan altijd veranderen. Neem daarom contact op met de bevoegde diensten om de juiste bedragen te weten.

Uitzonderingen

In bepaalde situaties wordt een woning niet als tweede verblijf beschouwd. De vraag of uw verblijfplaats kan aangegeven worden als tweede verblijf, stelt u aan de dienst Hartje Hageland.

Voor wie

De eigenaar(s) die op het grondgebied van de gemeente een tweede verblijf heeft (hebben), moet(en) dit aangeven bij de gemeente waar dit tweede verblijf gelegen is.

Contact

Adres
Tiensesteenweg 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 79 15 10
info@hartjehageland.be
Website
www.hartjehageland.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00