Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Een verwaarloosd huis of gebouw verstoort het straatbeeld en heeft een negatieve impact op de leefbaarheid van de gemeente. Bovendien is er een groot tekort aan kwaliteitsvolle, betaalbare woningen.Verwaarlozing heeft veel negatieve gevolgen, zowel voor de woning (verlies in waarde) als voor de buurt (verloedering).

De gemeente wil verwaarlozing aanpakken en inventariseert en belast daarom verwaarloosde woningen en gebouwen.

Kostprijs

 • Het bedrag van de belasting wordt voor het eerste heffingsjaar, ­dit is de eerste onafgebroken periode van 12 maanden inventarisatie, vastgesteld op 3 480 euro per woning of gebouw dat als verwaarloosd in de gemeentelijke inventaris werd opgenomen.
 • Het tweede heffingsjaar wordt het bedrag van de belasting vastgesteld op 4 470 euro per woning of gebouw dat als verwaarloosd in de gemeentelijke inventaris werd opgenomen.
 • Het derde heffingsjaar wordt het bedrag van de belasting vastgesteld op 5 460 euro per woning of gebouw dat als verwaarloosd in de gemeentelijke inventaris werd opgenomen.
 • Het vierde heffingsjaar en volgende wordt het bedrag van de belasting vastgesteld op 6 450 euro per woning of gebouw dat als verwaarloosd in de gemeentelijke inventaris werd opgenomen.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kan men vrijstelling krijgen op de belasting.

 • Als zakelijk gerechtigde bent u vrijgesteld van de belasting indien:
  • u de woning uitsluitend gebruikt als hoofdverblijfplaats en over geen enkele andere woning beschikt;
  • u sinds minder dan twee jaar zakelijk gerechtigde bent van het pand, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.
 • De zakelijk gerechtigde is vrijgesteld van de belasting indien het pand:
  • voorwerp is van een onteigeningsplan;
  • beschermd is als monument;
  • vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp;
  • voorwerp is van een strafrechtelijk onderzoek of gerechtelijke procedure;
  • gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning of gerenoveerd wordt blijkens een meldingsplichtig werk en/of gedetailleerd renovatieschema.

Voor wie

Eigenaars van woningen en gebouwen in Tielt-Winge waarvan het pand één jaar is opgenomen op de inventaris van verwaarloosde woningen.

Contact

Adres
Tiensesteenweg 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 79 15 10
info@hartjehageland.be
Website
www.hartjehageland.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00