Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Er wordt een belasting geheven op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeente. Er wordt zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven.

Onder nachtwinkels moet worden verstaan elke winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 18 en 7 uur open is.

Onder privaat bureau voor telecommunicatie - ook phoneshop genoemd - moet worden verstaan een voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.

Procedure

De belastingplichtige moet ten laatste voor 1 maart van ieder jaar aangifte doen van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie:

  • per post gericht aan Lokaal bestuur Tielt-Winge, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge
  • per e-mail gericht aan secretariaat@tielt-winge.be

De aangifte moet gedaan worden op het formulier dat door het lokaal bestuur wordt toegestuurd. Indien geen formulier wordt toegestuurd, dient de belastingplichtige op eigen initiatief aangifte te doen.

Kostprijs

  • De éénmalige openingsbelasting wordt vastgesteld op 6 000 euro en is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit. Elke wijziging van de uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
  • De jaarlijke belasting is vastgesteld op 1 500 euro per nachtwinkel of phoneshop. De jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting. De belasting is ondeelbaar en is verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvangs- of stopzettingsdatum van de economische activiteit of de wijze van uitbating in het jaar is.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2019: reglement voor kohierbelasting voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie voor aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

Voor wie

  • De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de nachtwinkel of phoneshop.
  • De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Contact

Contact

Financiën

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 35
fin@tielt-winge.be
Ondernemingsnummer
0216.769.660

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00