Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

Als een pand twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het leegstandsregister, heft de gemeente een leegstandsbelasting.

Procedure

Elk jaar op de vervaldag van de aktedatum (vermeld op het schrijven dat u ontving bij de inventarisatie) wordt u belastingplichtig, tenzij u vrijgesteld bent of het pand geschrapt is uit het leegstandsregister.

Vrijstelling aanvragen

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om een vrijstelling te krijgen bijvoorbeeld als u grondig renoveert of als u pas eigenaar geworden bent. Elk jaar kort na de vervaldag van de aktedatum ontvangt u van Hartje Hageland een aanvraagformulier voor een vrijstelling op de leegstandsbelasting.
 • U dient de aanvraag in met de nodige bewijsstukken, deze wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, bent u voor een bepaalde periode (vermeld in de beslissing) vrijgesteld van de leegstandsbelasting. Als uw aanvraag niet wordt weerhouden, dan blijft de leegstandsbelasting verschuldigd en zal u een aanslagbiljet ontvangen.
 • De gemeente heeft tijd tot 30 juni van het jaar volgend op het jaar dat de belasting verschuldigd wordt om u het aanslagbiljet voor de leegstandsbelasting te bezorgen.

Niet akkoord met het aanslagbiljet?

 • U kan tot 3 maanden na het ontvangen van uw aanslagbiljet een bezwaar indienen.
 • U richt het bezwaar aan het college van burgemeester en schepenen en dient het aangetekend of tegen afgiftebewijs in.
 • Als u gehoord wil worden over het bezwaar, dan vermeldt u dit uitdrukkelijk in uw bezwaarschrift.
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over het bezwaar. Een eventuele hoorzitting gaat vooraf aan de (definitieve) beslissing.
 • U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Kostprijs

 • De leegstandsbelasting wordt berekend vertrekkend vanuit een vast bedrag van 990 euro. Het juiste bedrag wordt elk jaar berekend aan de hand van een formule waarin bepaalde indexen opgenomen worden.
 • Voor de gemeente Tielt-Winge stijgt de leegstandsbelasting ook naargelang het aantal jaren dat een pand opgenomen is in het leegstandsregister. De maximum leegstandsbelasting wordt bereikt nadat een pand vier opeenvolgende jaren opgenomen is in dit register.

Voor wie

Eigenaars van een in Tielt-Winge gelegen pand dat minstens 12 maanden is opgenomen in het leegstandsregister.

Contact

Adres
Tiensesteenweg 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 79 15 10
info@hartjehageland.be
Website
www.hartjehageland.be

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00