Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk

Wie ongeadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, moet daarvoor een belasting betalen. De belasting wordt aangerekend aan de verantwoordelijke uitgever.

Procedure

Er geldt een aangifteplicht. Bezorg uw aangifteformulier bij voorkeur vooraf en ten laatste een maand na de verspreiding aan:

Voor periodieke verspreidingen ontvangt de administratie de aangifte graag per maand of voor meerdere maanden tegelijk. Aangifte voor het ganse aanslagjaar kan in de eerste maand. Indien nodig, kan ten laatste een maand na de verspreiding een regularisatieaangifte gedaan worden.

Wat meebrengen

Aangifteformulier 2024 (zie downloads)

Kostprijs

De belasting is verschuldigd voor elke huis-aan-huis-verspreiding.

De belasting wordt berekend voor het totaal aantal brievenbussen van de gemeente Tielt-Winge die niet voorzien zijn van een tekst die reclame weert. Dit aantal brievenbussen wordt bepaald op basis van de gegevens van Bpost op 1 januari van het aanslagjaar en wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Onvolledige verspreidingen van reclamedrukwerk geven geen aanleiding tot belastingvermindering;
De minimumbelasting bedraagt 30,00 euro per verspreiding.

De belasting wordt als volgt berekend:
Per bedeeld exemplaar: 0,00075 euro per gram

Er wordt evenwel om het gewicht per verspreiding te beperken een correctie gedaan via een vermenigvuldiging met de gewichtsfactor:

  • Indien het gewicht binnen categorie 1 (tot en met 15 gram) valt zal er een correctie gebeuren door de berekende belasting te vermenigvuldigen met gewichtsfactor 0,8.
  • Indien het gewicht binnen categorie 2 (meer dan 15 gram tot 30 gram) valt zal er een correctie gebeuren door de berekende belasting te vermenigvuldigen met gewichtsfactor 1.
  • Indien het gewicht binnen categorie 3 (meer dan 30 gram tot 50 gram) valt zal er een correctie gebeuren door de berekende belasting te vermenigvuldigen met gewichtsfactor 1,2.
  • Indien het gewicht binnen categorie 4 (meer dan 50 gram tot 80 gram) valt zal er een correctie gebeuren door de berekende belasting te vermenigvuldigen met gewichtsfactor 1,5.
  • Indien het gewicht binnen categorie 5 (meer dan 80 gram) valt zal er een correctie gebeuren door de berekende belasting te vermenigvuldigen met gewichtsfactor 2. 

Er wordt evenwel om het aantal verspreidingen per jaar te beperken een correctie gedaan via een vermenigvuldiging met de frequentiefactor:

  • Indien er minder dan 19 bedelingen per jaar worden gedaan zal er een correctie gebeuren door de berekende belasting te vermenigvuldigen met frequentiefactor 1.
  • Vanaf 19 bedelingen per jaar zal er een correctie gebeuren door de berekende belasting te vermenigvuldigen met frequentiefactor 2, dit geldend vanaf de negentiende bedeling en volgende bedelingen.

Uitzonderingen

Er is vrijstelling van belasting voor:

  • publiekrechtelijke rechtspersonen, openbare diensten en gelijkgestelde inrichtingen, onderwijsinstellingen, sociale, caritatieve, culturele, sportieve en politieke organisaties, overlijdensberichten, rouwbrieven, rouwdrukwerk;
  • één verspreiding van reclamedrukwerk bij de opening van een nieuwe zaak of heropening na overname door nieuwe eigenaars.

Voor regionale pers, waarvan meer dan 30% van de oppervlakte wordt ingenomen door een redactioneel gedeelte, wordt de helft van het gewicht in rekening genomen.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2021: Reglement belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd commercieel drukwerk en van gelijkgestelde producten, voor de aanslagjaren 2022 t.e.m. 2025 - aanpassing.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever. Als deze geen aangifte gedaan heeft, niet gekend is of in het buitenland gevestigd is, is de belasting in afnemende volgorde verschuldigd door de genieter wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het niet-geadresseerde drukwerk of gelijkgesteld product draagt, de opdrachtgever van de verdeler of de verdeler zelf.

Is de verantwoordelijke uitgever een natuurlijk persoon, met adres de maatschappelijke zetel of vestigingszetel van een rechtspersoon, dan wordt de rechtspersoon als verantwoordelijke uitgever beschouwd.

Contact

Contact

Financiën

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 35
fin@tielt-winge.be
Ondernemingsnummer
0216.769.660

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
op afspraak 14:00 tot 17:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00