Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk

Wie ongeadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, moet daarvoor een belasting betalen. De belasting wordt aangerekend aan de verantwoordelijke uitgever.

Procedure

Er geldt een aangifteplicht. Bezorg uw aangifteformulier bij voorkeur vooraf of uiterlijk een maand na de verspreiding aan:

Voor periodieke verspreidingen ontvangt de administratie de aangifte graag per maand of voor meerdere maanden tegelijk. Aangifte voor het ganse aanslagjaar kan in de eerste maand. Tot 15 december kan nog een regularisatieaangifte gedaan worden.

Wat meebrengen

- Aangifteformulier 2021: Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk

Kostprijs

De belasting is verschuldigd voor elke huis-aan-huis-verspreiding en bedraagt:

  • 0,01 euro voor reclamedrukwerk tot en met 15 gram
  • 0,02 euro voor reclamedrukwerk van meer dan 15 gram tot en met 30 gram
  • 0,04 euro voor reclamedrukwerk van meer dan 30 gram tot en met 50 gram
  • 0,06 euro voor reclamedrukwerk van meer dan 50 gram tot en met 80 gram
  • 0,08 euro voor reclamedrukwerk van meer dan 80 gram

De belasting wordt berekend per deelgemeente (Tielt, Houwaart, Meensel-Kiezegem en Sint-Joris-Winge) door vermenigvuldiging van het eenheidstarief met het aantal brievenbussen die niet voorzien zijn van een tekst die reclame weert (volgens gegevens van bpost op 1 januari van het aanslagjaar).

Ongeacht het gewicht en ongeacht het aantal verspreide exemplaren zal er steeds een minimumbelasting verschuldigd zijn van 20 euro per verspreiding.

Onvolledige verspreiding van de drukwerken waarvan aangifte werd gedaan bij het lokaal bestuur geeft geen aanleiding tot belastingvermindering. Vermeldt de aangifte niet duidelijk in welke deelgemeente verspreid werd, dan wordt de hele gemeente in rekening genomen.

Uitzonderingen

Er is vrijstelling van belasting voor:

  • publiekrechtelijke rechtspersonen, openbare diensten en gelijkgestelde inrichtingen, onderwijsinstellingen, sociale, caritatieve, culturele, sportieve en politieke organisaties, overlijdensberichten, rouwbrieven, rouwdrukwerk;
  • één verspreiding van reclamedrukwerk bij de opening van een nieuwe zaak of heropening na overname.

Voor regionale pers, waarvan meer dan 30% van de oppervlakte wordt ingenomen door een redactioneel gedeelte, wordt de helft van het gewicht in rekening genomen.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2020: Reglement belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd commercieel drukwerk en van gelijkgestelde producten, voor de aanslagjaren 2021 t.e.m. 2025.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever. Als deze geen aangifte gedaan heeft, niet gekend is of in het buitenland gevestigd is, is de belasting in afnemende volgorde verschuldigd door de genieter wiens naam, logo of embleem het niet-geadresseerde drukwerk of gelijkgesteld product draagt, de opdrachtgever van de verdeler of de verdeler zelf.

Is de verantwoordelijke uitgever een natuurlijk persoon, met adres de maatschappelijke zetel of vestigingszetel van een rechtspersoon, dan wordt de rechtspersoon als verantwoordelijke uitgever beschouwd.

Contact

Contact

Financiën

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 35
fin@tielt-winge.be
Ondernemingsnummer
0216.769.660

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00