Beheersorgaan gemeenschapscentrum De Maere

Het beheersorgaan van gemeenschapscentrum De Maere is een gemeentelijke adviesraad voor alles wat te maken heeft met het eigen culturele aanbod. Het beheersorgaan geeft ook advies aan het beleid over de culturele infrastructuur.

De vergaderingen van het beheersorgaan zijn niet opengesteld voor publiek.