Beheersorgaan gemeenschapscentrum De Maere

De vergaderingen van het beheersorgaan zijn niet opengesteld voor publiek.